Europese Kerken (5)

De Europese kerken (CEC) zijn bij elkaar van 3 tot 8 juli in Budapest. De zondag stond in het teken van de bezoeken aan de plaatselijke gemeenten en ’s avonds werd de constitutie afgerond. Bert van Bokhoven, afgevaardigde van de Protestantse Kerk in Nederland, geeft zijn indrukken. Eerder verschenen in deze rubriek bijdragen van Arjan Plaisier (PKN), Henk Stenvers (Doopsgezind), Joost Röselaers (Remonstrant) en Iris Speckmann. Bert van Bokhoven schrijft:

Na een werkweek met soms meer dan 12 uur vergaderen per dag mogen we vandaag een nieuwe start maken. De Hongaarse kerken hebben ons uitgenodigd om in kerkdiensten mee te leven met plaatselijke gemeenten. Opnieuw is de organisatie dankzij de jeugd-stewards perfect geregeld. Naar ieders voorkeur zijn de bezoekgroepen ingedeeld: 9 Reformed,12 Lutherans, 1 Orthodox, 2 Baptist, 1 Pentecostal, 3 Methodist en 2 Anglican. Een ouderling van de Reformed Chuch in Ullo haalt ons om 08.30 uur op. Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, is uitgenodigd om de preek te houden, waarbij de vertaling vanuit het Nederlands in het Hongaars wordt verzorgd door het predikantsechtpaar dat na hun studie in Nederland deze taal zeer goed blijken te beheersen.

Dat de kerk vandaag het dubbele aantal kerkgangers trekt komt niet door  de twee gasten uit Nederland, maar door de twee kinderen die gedoopt worden. Mooi vond ik het dat de predikante het kind koesterend in haar armen hield terwijl ze daarvoor een persoonlijk gebed deed. Het deed me denken aan Jezus die na afhoudend gedrag van de discipelen de kinderen omarmde. In plaats van een besprenkeling met wat druppels water werd er uit een kan rijkelijk water over de hoofdjes uitgegoten. Ik vond dat een mooie symboliek van de doop als teken van afwassing van zonde. Ouders en doopouders beloofden het kind een christelijke opvoeding te geven opdat ze zelf die verantwoordelijkheid  zouden nemen bij hun Confirmatie op  14-jarige leeftijd. Alles bij elkaar een hele mooie dienst, het was goed in het midden van de plaatselijke gemeente op adem te komen als onderbreking van een vergadering op Europees niveau met alle daaraan verbonden formaliteiten en (soms Babylonische) spraakverwarring.

De ontmoeting met Hongaarse gemeenteleden en (uitvoerige) maaltijd die ons werd voorgeschoteld deed ons de christelijke gemeenschap ervaren.

Het wordt wennen om de vergaderdraad weer op te pakken voor de laatste loodjes.

Bert van Bokhoven, afgevaardigde Protestantse Kerk in Nederland

Foto van Bert van Bokhoven en van de kerkdienst waarnaar hij refereert.

Klik hier voor de bijdrage van Arjan Plaisier (Protestantse Kerk in Nederland)

Klik hier voor de bijdrage van Henk Stenvers (Algemene Doopsgezinde Sociëteit)


Klik hier voor de bijdrage van Joost Röselaers (Remonstrantse Broederschap)

Klik hiervoor de bijdrage van Iris Speckmann (Doopsgezind)