Twitter groeit rap

Het aantal volgers op twitter van de Raad van Kerken is ook in het achterliggende jaar verder gegroeid en bedraagt nu 1400 volgers. De communicatie via de sociale media neemt daardoor een steeds grotere positie in van de werkzaamheden. Vorig jaar juli bedroeg het aantal volgers van @raadvankerken.nl nog 750.

Vorig jaar had de raad 435 tweets geplaatst; dat aantal is gestegen naar 657; oftewel: het bureau plaatste in een jaar tijd zo’n 222 tweets. Je merkt aan bezoekerstallen op de website dat het ter dege verschil maakt of een bericht kort samengevat met een link op twitter of facebook te vinden is.

Het is interessant te zien welke reacties er binnen komen via twitter. Er zijn verschillende categorieën, vaak gaat het om informatie-uitwisseling, soms gaat het om een discussie en een enkele keer is er onhebbelijke taal.

Allereerst is er de vraag om informatie. Volgers vragen om informatie over leesroosters. Een journalist vraagt om achtergronden bij het nieuws.

Opvallend is ook het aanbod van informatie. Mensen berichten over een activiteit in het kader van de kerkennacht of de slavernij. Of ze vertellen dat ze een bijeenkomst van de Raad van Kerken hebben bijgewoond en met plezier terugkijken, zoals de man die in het kader van de week van gebed aanwezig was bij wat hij via het kengetal aanduidt als 033.

Soms is er een discussie over een thema. Zoals het gesprek met de dominee van Maassluis over een thema in het kader van vaderdag.

Een volger uit het noorden des lands grijpt berichtgeving regelmatig aan om zijn ongenoegen over de kerken te spuien. Uiteindelijk is er voor gekozen om zo’n persoon uit de volgers te verwijderen.

Vorig jaar werd er in het bericht over de volgers ook een lijst met volgers van andere twitteraars opgesteld. We zochten een aantal van hen nog eens op en checkten de groei. Het eerste getal geeft de volgers van dit moment; het tweede getal tussen haakjes geeft de volgers van vorig jaar en het derde getal geeft het groeipercentage.

Christianity Today  126.841 (62.375) 103%

Open Doors 4.959 (3.467) 43%

WCC 4.965 (2.774) 79%

Nederlands Dagblad 4.665 (3.585) 30%

ICCO 3.048 (1.906) 60%

Religie en Filosofie Trouw 2.576 (1.414) 82%

Anglicaanse Kerk Canada 2.500 (1.473) 70%

RD Kerk & Religie 2.163 (1.276) 70%

IKV Pax Christi 1.983 (1.314) 51%

Kerkinactie 1.967 (1.284) 53%

IKON Kerknieuws 1.953 (1.388) 41%

De Nieuwe Liefde 1.622 (902) 80%

FD Kerkredactie 1.517 (1.032) 47%

Het Goede Leven 1.429 (820) 81%

Katholiek Net 1.422 (555) 156%

Raad van Kerken 1.400 (750) 87%

Coalitie Erbij 1.347 (525) 157%

GKV 1.178 (910) 29%

Evangelische Alliantie 1.139 (652) 75%

Remonstranten 1.097 (889) 23%

Refo 500 1.006 (741) 36%

Protestantse Kerk 331 (225) 47%

Westerkerk Amsterdam 293 (126) 133%

 

We geven ook enkele cijfers van personen:

 

Arie Boomsma 48.075 (37.062) 30%

Joris Luyendijk 45.352 (23.716) 91%

Roderick Vanhögen 3.872 (2.488) 56%

Ruard Ganzevoort 3.220 (2.476) 30%

Freek Houweling 2.106 (1.839) 15%

Anne Westerduin 1.896 (1.248) 52%

Abeltje Hogenkamp 1.679 (1.328) 26%

Tom Mikkers 1.254 (937) 34%

Mirjam Kollenstaat 1.176 (587) 100%

Koert van Bekkum 1.048 (806) 30%

Janneke Nijboer: 990 (740) 34%

Bas Plaisier 761 (564) 35%

Hijme Stoffels 702 (505) 39%

Sjoerd Mouissie 488 (390) 25%

Karin van den Broeke 448 (-)

Frits de Lange 457 (308) 48%

Peter Dekker: 445 (404) 10%

Jan Andries de Boer: 323 (-)

Hans van Dalen 293 (246) 19%

Wies Houweling 168 (144) 17%

Henk Stenvers 151 (111) 36%

Henk van Doorn 123 (80) 54%

 

De cijfers laten zien:
Dat iedereen die actief is op Twitter in 2013 meer volgers heeft dan in 2012.
Dat met een gemiddeld groeipercentage van 67 % de groei bij organisaties groter is dan personen, die gemiddeld groeiden met 39 %.
Dat de Raad van Kerken met een groei van 87 % het beter doet dan het gemiddelde bij de organisaties, dat ligt op 67 %. Ook de Wereldraad ligt met een groei van 79 % boven het gemiddelde.
Dat groei vermoedelijk te maken heeft met frequentie van twitteren (hoe meer je twittert, hoe meer je berichten geretweet worden, hoe meer mensen je rechtstreeks gaan volgen) en vanzelfsprekend ook met vermaardheid als bron.
Opmerkelijke groei is er bij de organisaties Christianity Today, Katholiek Ned en Coalitie Erbij.