Jeugwerkeloosheid verborgen

Voor kerken is de werkeloosheid vaak nog onzichtbaar. Dat stelt Trinus Hoekstra, mededirecteur van bureau Disk en secretaris van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in het blad ‘Onderste Boven’.

Onder meer de werkeloosheid onder jongeren van 15 tot 25 jaar is zorgelijk. Het aantal werkloze jongeren steeg vorig jaar naar 14,2 procent en bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 al 15,5 procent. Het lijkt er verder op dat met name laagopgeleide allochtone Nederlandse jongeren de dupe zijn van de werkloosheid; het zou gaan om een percentage van 20 of zelfs 30 procent.

Als oorzaak van de onzichtbaarheid noemt Trinus Hoekstra: mensen staan liever niet bekend als werkeloos en ze denken wellicht dat de kerk er toch niets aan kan doen. Hoekstra noemt het belangrijk dat kerken oog krijgen voor de thematiek en de werkeloosheid bespreekbaar maken, onder meer via prediking en gebeden.

Hij geeft ook enkele concrete richtlijnen, die de kerken in de loop der jaren hebben ontwikkeld. De kerken moeten niet datgene organiseren wat door anderen wordt gedaan, zoals door de UWV. Het is wijzer aansluiting te zoeken bij bestaande zinvolle initiatieven. Daarna komt pas de vraag of de kerk of diaconie zelf initiatieven moet ondernemen. Als het zo ver komt is het verstandig mensen uit de doelgroep zelf bij de initiatieven te betrekken.

Voor jongeren gelden nog enkele bijzondere aandachtspunten. Ze zijn langer onzichtbaar, omdat ze soms nog een klein baantje hebben en statistisch gezien minder bij een kerk zijn betrokken. Jeugdwerkeloosheid maakt het opbouwen van een ‘beroepsidentiteit’ onmogelijk. Jongeren dreigen daardoor in een soort niemandsland terecht te komen.

Foto: gestyleerde foto van werkeloosheid, zo duidelijk als op het plaatje krijg je het probleem niet aangereikt.