Toga’s in Delft

Het Prinsenhof in Delft onthaalt het publiek op een presentatie van diverse toga’s in één van de tentoonstellingsruimten. Wie vlak voor de trap met de vermeende kogelinslagen uit het wapen van Balthasazar Gerards links gaat, komt in een zaal waar de voorgangers van verschillende kerken zich van hun liturgische kant laten zien.

In een hoek zijn zeven voorgangers in liturgisch tenue afgebeeld. Ze maken de verscheidenheid zichtbaar die zich in kleding vertaalt. Op foto’s zijn respectievelijk afgebeeld: Ds. J.G. Fennema (gereformeerde kerk), vicaris D. Verbakel (rooms-katholieke kerk), ds. T. Smit (lutherse kerk), pastoor B. Bolmer (fransiscaan), ds. S. van der Lugt (gereformeerde kerk vrijgemaakt), pastor R. Voorn (oud-katholieke kerk) en ds. H. Lieftink (Nederlandse Hervormde Kerk).

De foto’s maken onderdeel uit van de expositie met de titel ‘Hemelse klanken’. De bezoeker krijgt een impressie van de protestantse en de rooms-katholieke traditie en daarnaast introduceren ook de kerken in algemene zin zich voor het publiek; 22 kerken zijn er in totaal.

In een toelichting bij een van de vitrines schrijven de opstellers onder de titel: ‘Kerken komen nader tot elkaar’: ‘Al die ‘Ware Kerken’ zagen eeuwenlang afwijkingen van hun eigen leer als ernstige fouten. En de zielen van andersgelovigen gingen hoogstwaarschijnlijk verloren. Maar de laatste decennia is er ook binnen de Delftse Kerken meer aandacht voor wat ze gemeenschappelijk hebben en zien ze zichzelf niet meer als zaligmakend. Deze ontwikkeling resulteert in dialoog en samenwerking op veel gebieden, met name bij diaconale activiteiten. Het duurde wel vier eeuwen voordat dit proces begon, maar intussen bestaat de Delftse Raad van Kerken al weer 50 jaar!’

Op de foto’s twee voorbeelden van de togapresentatie, respectievelijk van vicaris Verbakel en van ds. Lieftink.