Programma Stephen Smyth

 De Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland – in 2011 voor twee jaar benoemd om het sluiten van oecumenische convenanten te introduceren in oecumenisch Nederland – organiseert bij het beëindigen van haar activiteiten op 26 september 2013 een symposium over Ecumenical Covenanting.

Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in Scotland (ACTS) zal zijn ervaringen met het sluiten van convenanten in de United Kingdom met ons delen.
Als bedenker van een vermaarde oecumenische vorm van contextuele Bijbelstudie zal hij ons eerst doen ervaren wat deze nieuwe methode inhoudt.
Daarna zal hij schetsen hoe in Schotland en heel Engeland vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw raden van kerken zich massaal hebben omgevormd tot Churches Together. Binnen die nieuwe organisatievorm zijn plaatselijke geloofsgemeenschappen Local Ecumenical Partnerships met elkaar aangegaan, verbondsluitingen waarbij zij de plaatselijke samenwerking vastleggen in een convenant en plannen opnemen over groei van de samenwerking.

Program for the Symposium Covenanting on
Thursday  the 26th of September 2013 in the building of the Salvation Army in Almere.

13.30 Hr     Arriving and reception with coffee, tea and water

14.00 Hr     Welcome – by major Jeanne van Hal,  chairperson of the Taskforce Covenanting

14.05 Hr     Opening ceremony by Klaas van der Kamp, general secretary of the Council of Churches  in the Netherlands

14.10 Hr     Contextual Bible study about Covenanting by Stephen Smyth, General Secretary of Action of Churches Together in Scotland  (ACTS).

14.50 Hr    Tea break

15.05 Hr    The concept of Covenanting in the ecumenical situation in  Scotland and Britain by Stephen Smyth

15.25 Hr     Introduction of Ecumenical Covenanting in the Netherlands by Jaap van der Linden, secretary of the Taskforce Covenanting.

15.35 Hr     Discussion led by Klaas van der Kamp

16.05 Hr     Words of thanks by Jeanne van Hal

16.10 Hr     Time for meeting each other

Praktische gegevens
Donderdag 26 september 2013 van 14.00 tot 16.30 uur in de zaal van het Leger des Heils in Almere, Pianoweg 117, 1312 JH Almere. De zaal is gelegen aan het parkeerterrein naast station Almere Muziekwijk. Ook vanuit Zwolle goed met de trein te bereiken. Het parkeerterrein is snel vol, maar rondom in de wijk is voldoende parkeergelegenheid.

De voertaal is Engels. Mocht u vertaling nodig hebben wilt u dit dan kenbaar maken bij uw opgave bij het landelijk bureau van de Raad.

Toegang is gratis.
Aanmelding bij het bureau van de Raad van Kerken: rvk@raadvankerken.nl.

Van harte welkom.