Refo steunt raadsverklaring

De kleine reformatorische kerken zouden moeten uitspreken dat ze achter de verklaring staan van de Raad van Kerken over het slavernijverleden. Dat stelt ds. G. A. van den Brink, hersteld hervormde predikant in Rotterdam – Kralingseveer in een interview met het Reformatorisch Dagblad. Op twitter volgden er onmiddellijk enkele reacties op het interview.

Maarten Stolk heeft ds. Van den Brink geïnterviewd en stelt de vraag of kerken die geen lid zijn van de Raad van Kerken, zoals de Hersteld Hervormde Kerk, ook schuld moeten belijden over het slavernijverleden. Van den Brink legt uit dat er drie opties zijn: verzwijgen, goedpraten of schuld belijden. Hij kiest zelf voor de derde optie. Hij gaat daarbij ook in op de vraag aan wie je schuld moet belijden. ‘Als kleine reformatorische kerken een schuldbelijdenis gaan herhalen, dan blijft die wat onbestemd. Ze zouden er beter aan doen om duidelijk uit te spreken dat ze achter de verklaring van de Raad van Kerken staan. Dat lijkt me geen ingewikkelde stap’.

Ds. Van den Brink noemt de keus van de Nederlandse kerken verenigd in de Raad van Kerken om schuld te belijden voor het Nederlandse aandeel in de slavenhandel een goede. ‘De verklaring is evenwichtig en verwoordt ook de verlegenheid van de kerken met het Nederlandse slavernijverleden’. Van den Brink had wel gewild dat de nieuwtestamentische lijn dat alleen in Christus de verschillen tussen mensen wegvallen nog sterker benadrukt zou zijn. Hij kan zich evenwel ook vinden in de tekst van de verklaring die insteekt op de gelijkwaardigheid van mensen voor God. Daniël Gillissen, adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad spreekt in een tweet over een ‘opvallende’ stap.

Slaven in het oude Israël hadden een heel andere positie dan die van de omliggende volken, aldus Van den Brink. Daar was een slaaf het eigendom van zijn heer, zoals die ook vee en werktuigen bezat.’De rechten van de meester over de slaaf en zijn werk waren volledig en absoluut. De slaaf werd ontdaan van zijn hele identiteit: huwelijk, ras, familie en sociale verbanden’. Dit soort slavernij komt in het Oude Testament niet voor. ‘De situatie onder Israël was revolutionair in vergelijking met die in andere landen. Volgens de wet was het hebben van Joodse slaven pertinent verboden’, aldus Van den Brink.’God maakte de mens naar Zijn beeld. De gelijkheid van ieder mens voor God maakt slavernij onmogelijk’.

De Raad van Kerken en de Evangelische Broedergemeente organiseren maandagavond 1 juli een bijzondere kerkdienst in het teken van de afschaffing van de slavernij. Het is dan precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. De bijeenkomst vindt plaats in de Koningskerk in Amsterdam, Watergraafsmeer. Voorgangers zijn ds. Rhoïnde Mijnhals – Doth (voorganger van de Koningskerk) en ds. Jan Wessels (directeur van de Evangelische Alliantie).  Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, neemt deel aan de gebeden. Mensen die de dienst willen bijwonen zijn hartelijk welkom. Het begint om 19.00 uur. Zendtijd voor Kerken en IKON maken opnamen van de dienst. De bijeenkomst zal later zowel via de radio als via de televisie worden uitgezonden. Er zijn verschillende kerkelijke leiders  aanwezig, onder wie mgr. Hans van den Hende vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en drs. Henk Stenvers van de Doopsgezinden.

Foto: ds. G.A. van den Brink (Reformatorisch Dagblad)