Verklaring Kerk Curaçao

De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao heeft een verklaring doen uitkomen bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2013. ‘Als Curaçaose protestanten van nu voelen wij ons verbonden met de protestanten van destijds. We zijn een en hetzelfde lichaam (corpus) door de tijden heen. Maar wij beschikken wel over onze historische en theologische kennis van nu. Voortschrijdend inzicht leidt er dan ook toe dat wij – met die kennis van nu – ons verootmoedigen voor de fouten die ons voorgeslacht heeft begaan. Wij vragen voor die fouten oprecht om vergeving aan de nakomelingen van hen die destijds zwaar hebben geleden onder de handelwijze van de protestantse kerk met betrekking tot slaven’.

De Centrale Kerkenraad van de VPG, die de verklaring heeft ondertekend, sluit de tekst af met een visie op de toekomst. ‘Als protestanten op Curaçao in de 21e eeuw willen we ons nu verzetten tegen moderne vormen van slavernij en discriminatie op ons eiland. Wij streven naar algehele verzoening’.

De verklaring gaat verder in op de leef- en werkomstandigheden van slaven. ‘Slavernij is eeuwenlang een algemeen geaccepteerd verschijnsel geweest in onze samenleving. Maar uit historische bronnen en historisch onderzoek weten we dat tijdens de achttiende en negentiende eeuw veel slaven hebben moeten wonen en werken onder mensonterende omstandigheden. Ook op ons eiland Curaçao. Slaven werden in een afschuwelijke situatie vanuit West-Afrika over de Atlantische Oceaan naar ons eiland vervoerd. Het overlijden van slaven tijdens de overtocht werd in het algemeen slechts gezien als een tragisch feit in economische zin. Er waren uitzonderingen, maar in het algemene beeld van de leef- en werkomstandigheden van slaven op ons eiland is negatief. De opstand onder leiding van Tula in 1795 kwam dan ook niet uit de lucht vallen’.

De tekst vervolgt: ‘Vanuit de toenmalige protestantse kerk werd niet tegen deze situatie opgetreden. Met de kennis en de inzichten die men destijds had, beschouwde men het houden van slaven zelfs als Bijbels gelegitimeerd. Slaven werden beschouwd als objecten in plaats van als volwaardige mensen. De vervloeking door Noach van zijn kleinzoon Kanaän (Genesis 9) heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. En er waren ook protestanten die slaven hielden’.

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Broedergemeente organiseren maandag 1 juli een feestelijke dienst in het kader van de afschaffing van de slavernij. Plaats: Koningskerk Amsterdam. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Foto: Gezicht op Curaçao