Menselijke maat bepalend

Kerk in Actie, dat participeert in de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Neder-land, vraagt de Vaste Kamercommissie voor Justitie vandaag in een brief om de menselijke maat bepalend te laten zijn in de omgang met asielzoekers, ook voor mensen die moeten vertrekken. Ondanks toezeggingen van staatssecre-taris Teeven verkeren mensen in de vreemdelingen-bewaring en in gezinslocaties in onmenselijke omstandigheden, stelt Kerk in Actie vast.

Een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland heeft in mei van dit jaar het detentiecentrum Rotterdam bezocht. Hier bleek uit gesprekken met bewoners dat zij niet altijd menselijk worden behandeld. In de gevangenis heerst een cultuur waarin er geen oog is voor de persoonlijke nood van mensen die er worden vastgehouden. Uit gesprekken met jongeren en leerkrachten bij de gezinslocatie Emmen komt naar voren dat de kinderen er voortdurend in angst leven om te worden opgepakt en gevangen gezet.

Kerk in Actie vraagt de Vaste Kamercommissie voor Justitie om er bij  staatssecretaris Teeven op aan te dringen dat de menselijke maat onmiddellijk overal in het asielbeleid wordt ingevoerd. Dit doet Kerk in Actie namens de ouders en kinderen in de vreemdelingendetentie en in gezinslocaties. In de brief aan de Kamercommissie staat een aantal voorbeelden. Een meisje uit Bangladesh dat in de gezinslocatie in Emmen verblijft, zei letterlijk: “Zeg de staatssecretaris dat wij ook mensen zijn, ook al wil hij ons hier niet houden.”

Kerk in Actie voert het diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk uit. In de visienota van de Protestantse Kerk staat: “Bevolkingsgroepen dreigen over de rand te vallen of haken af. Wie dat met droge ogen aanziet, heeft weinig van Jezus begrepen. Op de vraag ‘ben ik de hoeder van mijn broeder?’ worden we uitgenodigd ja te zeggen.”

Bijlage: Brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie (12 juni 2013).

Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl.

Foto: Gedenksteen bij het Detentiecentrum Schiphol-Oost (Beeldbank PKN).