Gezamenlijk lied Kerken8

De komende editie van de kerkennacht, die in het weekend van 21 juni wordt gehouden, krijgt een gezamenlijk lied, dat op vele van de vijftig deelnemende plaatsen zal worden gezongen of gespeeld. Het nummer is geschreven door de predikant Coen Wessel uit Hoofddorp. Zijn tekst ‘Vlammen zijn er vele’ is ook te vinden in het nieuwe liedboek dat onlangs in Monnickendam is gepresenteerd.

Met het lied wil de coördinatie de programma’s op de verschillende plaatsen een onderlinge verbinding geven, zodat er niet alleen gezamenlijke publiciteit en werving is, maar ook een element dat op diverse plaatsen in Nederland terugkeert. Het lied leent zich daar goed voor, omdat de eenheid van de kerken wordt bezongen. De eerste strofe luidt: ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus, vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus’.

In het nieuwste bulletin van de Kerkennacht wordt melding gemaakt van een vervolgonderzoek van prof. dr. Henk de Roest naar het fenomeen van de kerkennacht. De Roest heeft de populariteit van de kerkennacht in 2011 met een academisch fileermes ontleed; de resultaten zijn te vinden in een onderzoekrapport waarvan er bij de Raad van Kerken nog exemplaren te bestellen zijn. Zijn vervolgonderzoek gaat over het effect van de kerkennacht. Het wordt een digitaal onderzoek dat wordt neergelegd bij mensen die met de kerkennacht worden geconfronteerd. Het gaat dan om omwonenden van de kerkgebouwen, bestuurders, hulpverleners, middenstand etc. Het eerste onderzoek was gericht op bezoekers van de kerkennacht en op de vrijwilligers.

Het bulletin geeft verder enkele aanbevelingen van mensen die in de kerk actief zijn. Mgr. Wim Eijk zegt: ‘In kerken kun je bijzondere mensen ontmoeten, en kunst bewonderen, maar wat het belangrijkste is: je treft er de verborgen aanwezigheid van God aan’. Mgr. Joris Vercammen spreekt over ‘een nacht waar een mens van opknapt’. En de preses van de PKN-synode ds. Karin van den Broeke adviseert: ‘Besteed je tijd goed rond de kortste nachten van het jaar en steek je licht op in één van de vele kerkgebouwen en gebedshuizen’. ‘Het schemeren van de avond of de nacht kan je gevoelig maken voor de diepgang van het leven zelf’, aldus Klaas van der Kamp, namens de Raad van Kerken.

Er doen vijftig plaatsen mee met de kerkennacht. Het bulletin geeft een indicatie van de wervelende programma’s: ‘Natuurlijk klinkt het orgel en zijn er bezichtigingen van de kerk en is er een torenbeklimming. Maar er zijn ook een workshop genealogie door de Mormonen in Arnhem, een kruisweg tegen pesten in Boxmeer, Bijbelverhalen stoepkrijten, stille-wand-discussies, wandel-, speur-, boot-, skate-, en puzzeltochten’.

Foto: de poster die op vele plaatsen te zien is