Oecumene opent denkraam

Als preses van de Protestantse Kerk vind ik het belangrijk om verbindingen te leggen tussen mensen en kerken. Dat vertelt ds. Karin van den Broeke in een trailer op YouTube naar aanleiding van een gesprek met de Raad van Kerken. Het is inspirerend om elkaars verhalen te horen en je krijgt in een gesprek vaak invalshoeken waarvan je je vooraf niet of minder bewust was. Dat kan helpen om het geloof te verdiepen en het kan het bestaan verrijken.

Ds. Karin van den Broeke is sinds begin 2013 preses van de synode van de PKN. Als zodanig is Van den Broeke ook lid van de Raad van Kerken. Reden voor het bureau van de Raad om in een periodiek radiogesprek met haar te spreken over haar taak als preses, over haar spiritualiteit en over het oecumenisch engagement. De oecumene is ds. Van den Broeke vertrouwd, zowel qua theologie als ook qua werkzaamheden. Als studentenpastor in Leiden had ze te maken met de onbevangen vragen van studenten, waardoor je met enige creativiteit in het werk kon staan. Risico bij de gesprekken die ontstonden was wel weer, dat het al gauw intellectualistisch kon worden.

Een columnist schreef over ds. Van den Broeke dat ze ‘ooit gedreven werd door socialistische principes en meeliep in anti-kernwapendemonstraties’. Ds. Van den Broeke glimlacht als haar de tekst wordt voorgelezen en geeft in het radiogesprek aan dat maatschappelijk engagement en geloofsspiritualiteit elkaar goed kunnen aanvullen. ‘Cultuur kan ook ‘Gottesdienst’ zijn’, twitterde ze tijdens een kerkendag in Hamburg. Voor haar zelf maakt het daarbij niet echt uit of je het werk van een preses uitvoert als man of als vrouw.

Het gesprek eindigt met de manier waarop ds. Karin van den Broeke verslag deed van de troonswisseling. Waar verschillende mensen in Nederland vonden dat koning Willem-Alexander de zin ‘Wat de toekomst brengen moge….’ al te menselijk afmaakte en refereerde aan de stijl van leidinggeven van zijn moeder, schreef ds. Van den Broeke, dat het jammer was dat de nieuwe koning een volk ontving, waarin hij niet meer kon zeggen dan dat eerste stukje van de zin. Op de vraag hoe ze zelf de zin ‘Wat de toekomst brengen moge…’ zou willen afmaken, antwoordt ze: ‘…mij geleidt des Heren hand’.

Wie het hele radio-interview wil horen kan hieronder de startknop aanklikken (circa 60 minuten). U krijgt antwoord op vragen als: Waarom draagt ds. Van den Broeke een zwarte toga?, Wat deed ze onlangs tijdens een werkbezoek in Genève? en welke doelen stelt ds. Karin van den Broeke zich als preses van de Protestantse Kerk in Nederland? Wilt u het YouTube-filmpje zien, met de bewegende beelden (1 minuut); klik hier. Het radio-interview wordt begin juli uitgezonden via Kerk in Keistad (Amersfoort).