Hebreeuws-Arabisch

Het bijbelgenootschap van Israël heeft een diglot gemaakt met aan de ene kant de bijbeltekst in het Hebreeuws en op de bladzijde daar tegenover de tekst in het Arabisch. Dat vertelde Victor Kalisher, uitvoerend directeur van het bijbelgenootschap, desgevraagd tijdens zijn bezoek aan de internationale conferentie in Egmond, waarvoor het Nederlands Bijbelgenootschap optreedt als gastheer.

De combinatie van Bijbels en Israël is enerzijds vanzelfsprekend, omdat de coulissen van de Bijbel in Israël liggen. Tegelijk is de relatie spannend, zeker als het gaat om het Nieuwe Testament, omdat voor vele Joden het Nieuwe Testament een religieus gesproken vreemde tekst is. Het bijbelgenootschap in Israël geeft een messiaanse, evangelische invulling aan haar werkzaamheden. De kerntaak is daarbij de Bijbel beschikbaar stellen voor mensen om te lezen. Naast de klassieke Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, die men betrekt van het Duits Bijbelgenootschap, hebben de Israëli’s een eigen vertaling vanuit het Grieks terug naar het Hebreeuws laten maken in 1976. De uitgave wordt vaak verkocht onder de titel ‘Het nieuwe verbond’.

Er zijn in Israël Joodse christenen, ook al gaat het om een bescheiden percentage gelet op het geheel van de bevolking; en er is een grotere groep Palestijnse christenen, die van huis uit Arabisch spreken en die overigens ook een eigen bijbelgenootschap hebben. Het bijbelgenootschap in Israël spant zich in om een bijdrage te leveren in wat men noemt ‘de verzoeningsprogramma’s’. In dat kader past de uitgave van een Hebreeuws-Arabische diglot.

‘Het is een krachtig getuigenis als Arabische Israëli’s het Woord van God kunnen delen met Joods-Hebreeuwse sprekers, waarbij ze letterlijk dezelfde Bijbel gebruiken. Hoe krachtig is het wanneer iemand die als vijand wordt waargenomen de boodschap van liefde en verzoening mag ontvangen’.

‘Het doel van het diglotproject’, aldus Victor Kalisher, ‘is niet alleen de duizenden geïnteresseerden van zowel Arabisch sprekenden als Joods sprekenden van een Bijbel te voorzien in beide talen, maar ook om het mogelijk te maken dat gelovigen van beide zijden op elkaar kunnen reageren’. Op de website verwijst het bijbelgenootschap naar de Bijbel als een middel om invulling te geven aan het hogepriesterlijke gebed van Jezus, waarin Hij bidt om eenheid.

Het bijbelgenootschap verzorgt meer uitgaven die staan in het kader van de gewenste verzoening. Victor presenteerde tijdens de internationale ontmoeting van bijbelgenootschappen de uitgave ‘My Brother’s Keeper’. Het gaat om een uitgave met dagelijkse bezinningsstukjes geschreven door Arabische en Joodse gelovigen, gericht op vrede. De uitgave telt 366 stukjes en kan dus als dagboek een jaar lang worden gebruikt.  

De Raad van Kerken in Nederland heeft als een van de doelen in het beleidsplan verwoord: ‘inzake het conflict in het Midden-Oosten tussen Israëli’s en Palestijnen te blijven aandringen op een oplossing die rechtvaardig is voor beide volkeren en gebaseerd is op een duurzame vrede’.

Foto:
Victor Kalisher
Twee pagina’s van de diglot