Slavernij bij opwekking

De viering bij Opwekking van Veelkleurig Getuigen, waarin de Raad van Kerken meedoet, staat in het teken van de herdenking dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft. De viering vindt plaats op zaterdagmiddag 18 mei om 14.30 uur in de Wereldinfotent en iedereen is hartelijk welkom. Iemand zei onlangs: ‘Wat de Kirchentag is voor Duitsland, is Opwekking onderhand voor Nederland’. Of dat helemaal waar is, wie zal het zeggen?; feit is wel, dat de bezoekersaantallen hoog zijn bij beide evenementen, dat het bij beiden om meerdaagse ontmoetingen gaat en dat de evangelische programmering van Opwekking zich de laatste jaren wel iets heeft verbreed, waardoor er al weer enkele jaren ruimte is voor de Raad van Kerken om daarin mee te doen. De bezoekers komen al jaren niet alleen uit evangelische kring, maar uit diverse traditionele kerken. 

Er is een flyer gemaakt van de viering van Veelkleurig Getuigen en daarop staat de volgende tekst: ‘Slavernij is een weinig besproken thema. Ook in het onderwijs komt het slavernijverleden van Nederland maar mondjesmaat aan bod. Toen premier Balkenende zei dat we terug moeten naar de VOC-mentaliteit viel dat helemaal verkeerd bij de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. En excuses voor deze periode zijn door de regering nooit officieel aangeboden. Kort gezegd: de Nederlandse rijkdom is voor een aanzienlijk deel gebouwd met geld uit de slavernij en slavenhandel, terwijl de slavernij voor veel mensen pijn en onrecht bracht’.

‘De herdenking staat in het teken van bewustwording van deze inktzwarte bladzijde uit onze vaderlandse geschiedenis. We willen niet alleen kennis nemen van dit verleden, maar ook in beeld brengen hoe het in onze tijd nog doorwerkt bij mensen uit Suriname en de Antillen. Als christenen willen we slavernij in het verleden en in het heden eerlijk onder ogen zien. Om hier aandacht aan te geven is een gevarieerd programma opgesteld.

* Het Friendship Black American Gospelchoir onder leiding van Edith Casteleyn treedt op.
* De Evangelische Broedergemeente presenteert een gedeelte van de Keti Koti musical.
* Klaas van der Kamp (Raad van Kerken) spreekt over de geschiedenis van de slavernij en Cynthia Ortega (voormalig kamerlid van de Christenunie) over de doorwerking van het slavernijverleden, ook in de huidige generatie’.

Veelkleurig Getuigen is een initiatief van de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie, de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Zendingsalliantie en  Samen Kerk in Nederland. Tijdens de pinksterconferentie in 2010 vond de eerste interculturele viering plaats.

De stichting Opwekking heeft Veelkleurig Getuigen de gelegenheid geboden om in de programmagids van Opwekking een artikel op te laten nemen over het slavernijverleden. Daardoor kan de boodschap breder verspreid worden en komt de inhoud misschien wel bij alle verwachte 60.000 bezoekers onder ogen. Gea Gort schreef voor Veelkleurig Getuigen de tekst. Weer een paar alinea’s als citaat om een idee te geven.

‘Twaalf tot twintig miljoen mensen zijn onder mensonterende omstandigheden uit Afrika gehaald en naar andere continenten gebracht. Hollandse handelslieden hebben een grote rol gespeeld en verdiend aan deze mensenhandel en exploitatie op de plantages. ‘Ik ben opgegroeid met de verhalen’, vertelt ex-politica Kathleen Ferrier. (…) Haar vader had als gouverneur en later als eerste president van Suriname een verbindende rol in het land. Bij doorvragen over de slavernijverhalen, gaat ze verder. ‘Een bekend verhaal is van de jonge slavin, waarbij de borsten werden afgesneden. De vrouw van de slaveneigenaar was jaloers omdat haar man teveel naar de slavin zou kijken. (….) Kathleen vervolgt: ‘Of de angst van moeders om hun huilende baby’s, als ze teveel huilden konden ze gedood worden. Kijk, die verhalen waren geen gemeengoed, maar ze zeggen wel veel over de verhoudingen van destijds’.

‘Het gaat niet zozeer om de schuldvraag’, vindt Kathleen Ferrier. ‘Het gaat erom dat we het verleden kennen; dat we fouten benoemen en erkennen’. (…) Slachtoffer zijn is erg, maar om vervolgens geen erkenning te krijgen, maakt het erger. Immers, doordat de Duitsers schuld erkennen, kunnen wij hen langzaamaan weer gaan vertrouwen. Maar als ze dat nazi-verleden hadden gerelativeerd of gebagatelliseerd? (….) Hoe hadden wij hen dan kunnen gaan vertrouwen?’

Foto’s:
1. Foto van de flyer
2. Presentatie van een fragment van de musical die ook bij Opwekking te horen zal zijn