Ontmoeting in grensstreek

Zowel in Nederland als in Duitsland is er redelijk recent een dooperkenning ondertekend. Dat maakt het thema bij uitstek geschikt om samen te bespreken op het moment dat kerken uit Duitsland en uit Nederland elkaar ontmoeten. De kerken in het bisdom ’s-Hertogenbosch en de Evangelische Kirche van Kurhessen – Waldeck spraken elkaar begin deze maand. Het thema van de doop stond centraal op de agenda.

Als thema voor deze ontmoeting was gekozen: Actuele ontwikkelingen rond het sacrament van de Doop. Daarover werd door elke partner een voordracht gehouden. Pfarrer Dr. F. Hofmann voor de EKKW, mgr. dr. H.G.M.Janssens voor het bisdom ’s Hertogenbosch en dr. A.J. Plaisier voor de Protestantse Kerk kwamen aan het woord.

Steeds minder kinderen worden gedoopt, zo werd duidelijk, en de vraag die daarop volgt is: hoe gaan we daar mee om? Een doop hoort er niet meer automatisch bij, maar hoe betrek je wel mensen bij het geloof en de kerkelijke gemeente? Mensen die een tijd zijn afgehaakt en weer terugkomen vragen om een ritueel om dit te markeren. Hoe gaan we om met de vraag naar overdopen of ontdopen, is een aansluitende vraag. Ook de liturgische dagopeningen en het avondgebed stonden in het teken van de Doop.

De kerken in het zuiden spreken jaarlijks de kerken in het grensgebied.  De ontmoeting vond plaats van 2 t/m 4 april 2013. De CRO i.o. Noord Brabant / Limburg was dit keer gastvrouw en had haar gasten uitgenodigd in Zuid Limburg. De sfeervolle Abdij van Rolduc bood gastvrij onderdak en de Protestantse Kerk aan het Tempsplein in Heerlen diende als vergaderlocatie. In de delegatie waren namens de CRO i.o. opgenomen: ds. Sophie Bloemert, ouderling Elly de Haan – Verduyn, ds. Jan van Pijkeren, ouderling Tom Tempelaar en ds. Willem Vermeulen.

De Nederlandse delegatie  vertelt af en toe bloemrijk over de contacten met de Duitsers. Er wordt niet alleen bezinnend gesproken, er is ook een ontspannend deel. Er vond dit jaar een tocht plaats door het Heuvelland. De groep maakte een uitstapje naar de Kopermolen in Vaals (de vroegere Lutherse Kerk). Daarna volgde in Maastricht de vroegere Dominikanerkerk, nu een boekhandel. Hier is te zien wat er kan met een oude kerk, zonder het wezen van het kerkgebouw aan te tasten. Alles kan er weer uit en er is weer een bruikbare kerkruimte. Daarna gaf deken mgr. Hanneman een rondleiding door de basiliek van St.Servaas. De kerk gebouwd op het graf van St.Servaas, de man die het Christendom in de 4de eeuw naar onze streek heeft gebracht. Door het Vagevuur werd er daarna overgestoken naar de St.Jan, destijds gebouwd als doopkapel voor de St.Servaas, maar in 1632 door Frederic Hendrik aan de katholieke eredienst onttrokken en aan de protestanten gegeven.

 

Foto: In de St.Jan in Maastricht met bisschop Martin Hein (achterste rij 3e van rechts) en hulpbisschop Marita Natt (voorste rij 4e van links). Helemaal links dr. Margriet Gosker, vijfde van links ds. Sophie Bloemert en naast haar raadslid Elly de Haan.