Humor van Thomas

Misschien moet je wel karmeliet zijn om spiritualiteit en humor op zo’n manier met elkaar te verbinden als gebeurde bij de presentatie van het tijdschrift Thomas, toen Annemiek Schrijver diverse mensen interviewde. De geïnterviewde vertelde: ‘Leven is leren God toe te laten in het leven. Dat lukt de meeste mensen pas bij hun dood. Het is een leuk proces, want financiële crises en andere fantasieën gaan langs je heen, omdat alleen die ene werkelijkheid telt, namelijk dat God in je stroomt’.

Woensdag werd de glossy gepresenteerd op de Agnietenberg in Zwolle. Er waren bezoekers uit diverse geledingen van de samenleving. Het eerste exemplaar werd evenwel aangeboden aan de Raad van Kerken in Nederland, waarbij de Thomas, zoals hoofdredacteur Mariska van Beusichem vertelde, refereerde aan de in de Middeleeuwen ‘ongedeelde kerk’. Een tweede eerste exemplaar ging naar de zangeres Lenny Kuhr, symbool voor de muze. Zij komt ook in de uitgave aan het woord.

Verder tientallen onderwerpen, onder meer het thema ‘Humor in de navolging’. Kees Waaijman schrijft daarover: ‘Thomas a Kempis is geen André van Duin of Freek de Jonge. Hij is een stille waarnemer. Zijn glimlach is mild. Zijn humor doet enigszins onderkoeld aan’. Daarna volgen er een paar voorbeelden. ‘Thomas maakt een snedige opmerking: ‘Veel mensen luisteren veelvuldig naar het evangelie, maar zij worden er niet door geraakt’. Over geraaktheid zegt Thomas: ‘Ik voel liever geraaktheid dan dat ik er de definitie van ken’.

Klaas van der Kamp maakte bij de ontvangst van het exemplaar een vergelijking tussen de millenniumdoelen die worden toegelicht in het Stedelijk Museum in Zwolle en de waarden waar Thomas voor staat. Bij overeenkomsten, zoals de inzet voor scholing, zijn er ook verschillen, zoals het verlangen gelijke rechten voor vrouwen te organiseren. Hij noemde het een goede historische aanvulling dat het hele levenswerk van Thomas voor deze uitgave in handen is gelegd van een vrouwelijke hoofdredacteur.

Het tijdschrift is voor 6,95 euro in de winkel te koop.

Foto’s:

Mariska van Beusichem, hoofdredacteur van de uitgave.