Angst vijand van oecumene

De situatie in Nederland vraagt in toenemende mate om een missionaire houding, maar merkwaardig genoeg doen de kerken iets wat daar theatraal tegenover staat: ze kruipen in hun schulp. Dat heeft te maken met angst en het onvermogen die angst te overwinnen.

Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, heeft voor radio Kik een uurlang met ds. Klaas van der Kamp gesproken over de vraag ‘ hoe kerken elders in de wereld de kerken in Nederland dragen’. Aanleiding vormt de op handen zijnde assemblee van de Wereldraad in Busan, eind 2013. Het gesprek gaat over de diverse rapporten van de Wereldraad, en vooral over ‘De Missie; Samen voor het Leven’ en ‘De Kerk; Naar een gemeenschappelijke visie’.

Vercammen is de man met de langste staat van dienst in de oecumene op dit moment, waar het gaat om de afgevaardigden. Hij werd in 2000 aartsbisschop en volgt in die hoedanigheid de oecumenische ontwikkelingen wereldwijd. In 2006 werd hij lid van het Centraal Comité van de Wereldraad. Hij was ook een van de weinige Nederlanders die in 2013 bij de inauguratie van paus Fransiscus de paus persoonlijk de hand mocht drukken. ‘Wat hebt u bij die gelegenheid gezegd?’, wordt gevraagd in de uitzending. ‘Ik heb verteld over de bilaterale gesprekken tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De paus vroeg mij om voor hem te bidden en ik hem omgekeerd aan hem gevraagd om ons in het gebed te noemen’.

Vercammen herkende een groeiende convergentie tussen de kerken. ‘Het was toch twintig, dertig jaar geleden ondenkbaar dat alle kerken elkaar op die manier bij een assemblee zouden ontmoeten? In Busan zijn niet alleen de 500, 600  miljoen christenen vertegenwoordigd die als kerk zijn aangesloten bij de Wereldraad, maar ook de 500 miljoen evangelische christenen en de 1 miljard rooms-katholieken. Je bouwt aan het onderlinge netwerk door elkaar bij zo’n gelegenheid te spreken’, aldus Vercammen.

‘Soms heb ik de indruk dat de wereld beter het evangelische geluid vertaalt, dan dat de kerk dat doet. Ik denk dan aan de positie van minderheden, zoals vrouwen en homoseksuelen en ook aan het besef dat mensen elkaar nodig hebben en aan eenheid mogen werken’, vroeg Van der Kamp. Vercammen beaamde dat: ‘De Geest is ook aan de wereld geschonken’. Op de vervolgvraag of de kerk daarmee dan niet overbodig is, reageerde Vercammen: ‘Nee, de kerk zorgt voor de lofprijzing en voor duiding van begrippen’.

Foto: Mgr. Joris Vercammen in de radio-studio.

Luister naar de geluidsopname hieronder.