Vredestrein over continent

De Koreaanse kerken laten een vredestrein rijden van Berlijn naar Busan (Zuid-Korea) in het kader van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken. Zij die de hele reis willen meemaken betalen 3333 Amerikaanse dollars. Het is ook mogelijk een deel van het traject per trein af te leggen; van Berlijn naar Moskou; van Moskou naar Beijing of van Beijing naar Busan. Men kan zich tot 1 juni 2013 opgeven.

Ds. Dr. Kim Young-Ju, secretaris-generaal van de Nationale Raad van Kerken in Korea legt in een brief de bedoeling uit. De treinreis symboliseert de hoop van de Koreanen op vrede en overbrugging van afstanden, aldus Kim Young-Ju. Hij spreekt over ‘intentioneel reizen’. Tijdens de reis ontmoet je elkaar en kan er de verdieping zijn van inzichten over gerechtigheid en vrede doordat je de verhalen van elkaar hoort en deelneemt aan de vredesgesprekken en het gebed.

De trein begint in Berlijn, waar van 6 tot 8 oktober een programma wordt aangeboden. De volgende halte is Moskou, waar een programma loopt van 10 tot 12 oktober. Daarna komt Beijing met een programma van 22 tot 24 oktober. De trein komt in Busan aan op 27 of 28 oktober. 

De Raad van Kerken in Korea heeft de verzoening tussen de twee Korea’s duidelijk op het programma staan. Men wil proberen om de regeringen van de twee Korea’s een vredesverklaring te laten tekenen in verband dit jaar met de 60ste verjaardag van de wapenstilstand waarmee een einde kwam aan de Koreaanse oorlog.

Zo’n 29 procent van de Zuidkoreaanse bevolking van in totaal 47 miljoen mensen is christen, 23 procent is boeddhist en de rest heeft geen religie of is shamanist. In Noord-Korea wonen naar schatting 15.000 christenen, zowel protestanten als rooms-katholieken.

Zie www.peacetrain2013.org