Actuele zending

De Raad van Kerken en de Nederlandse Zendingsraad organiseren samen een studiemiddag over het rapport ‘Together Towards Life’, het rapport over zending en evangelisatie wat een prominente rol bij de tiende assemblee van de Wereldraad inneemt.

 

Het vorige rapport over zending en evangelisatie van de Wereldraad dateert al weer van 1982. Sinds dat jaar is de wereld ingrijpend veranderd. Dat betekende ook veranderingen voor de kerk en haar zending. In de jaren tachtig was Brazilië nog een ontwikkelingsland. Nu behoort het tot de sterk opkomende economieën. Velen dachten in de jaren tachtig dat de rol van religie verder zou afnemen. Inmiddels hebben ontwikkelingswerkers ontdekt dat geloof ontwikkeling kan bevorderen. De kerk in Nederland is sinds 1982 weliswaar qua lidmaten afgenomen, maar in andere landen is stormachtige groei. Het zwaartepunt van het christendom is dan ook naar het zuidelijk halfrond verschoven en dat kan je aflezen in het voorliggende rapport.

 

Het vorige rapport zette sterk in op de christologie. Het rapport ‘Together Towards Life’ steekt in bij de pneumatologie. De keus om zending te beschrijven vanuit het perspectief van de Geest, heeft grotendeels te maken met de vraag hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot andere godsdiensten en tot organisaties die zich inzetten voor de naaste. Een belangrijk kenmerk van het rapport vormt het begrip ‘leven’ en ‘versterken van het leven’. De nieuwe zendingsverklaring stelt dat de Geest van God werkt waar leven opbloeit. Het is daarmee dus een criterium om de geesten te kunnen onderscheiden.

 

Vanuit het bureau van de Raad van Kerken is het rapport besproken tijdens cursuswerk in de regio. Het bureau koos daarbij als motto ‘de wereld valt mee’. Men wilde daarmee aangeven dat je secularisatie niet per se negatief hoeft te benaderen. De aandacht voor dit geluid is bescheiden in het rapport. Het rapport blijft daarmee trouw aan de meer op het zuiden afgestemde thematiek.

 

Het rapport ‘Together Towards Life’, over missie en evangelisatie in een veranderd landschap, is ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De Nederlandse Zendingsraad en de Raad van Kerken presenteren de vertaling van dit document tijdens een studiemiddag op 19 april van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 in Amersfoort. De vertaling heeft een originele opzet.Naast de integraal vertaalde tekst, die vrij abstract is (Evert Overeem heeft zo’n tekst wel eens een ‘maggi-blokje’ genoemd), zijn interrupties geplaatst van diverse mensen uit kerk en samenleving. Verder is een didactische toevoeging gemaakt, zodat men het ondanks de hoge abstractiegraad toch toegankelijk kan maken voor het gemeentelijke en parochiële niveau.

 

Mensen die dat willen, kunnen de studiemiddag bijwonen, om zo nog verder ingevoerd te worden in het document dat de Nederlandse titel kreeg ‘Samen voor het leven’. Het programma ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Het kader van ‘Together Towards Life’ door dr. Gert Noort

3. Reacties op het rapport door:

a. dr. Ad van Nieuwpoort – bijbels-theologische analyse

b. ds. Karin van den Broeke – kerkelijke analyse

4. Gesprek

5. Afronding richting tiende assemblee van de Wereldraad

6. Sluiting

 

Dr. Gert Noort is directeur van de Nederlandse Zendingsraad en heeft de ontwikkeling van het rapport meegemaakt tijdens internationale conferenties. Dr. Ad van Nieuwpoort is protestants predikant in Bloemendaal. Ds. Karin van den Broeke is protestants predikante in Wissekerke en preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland; zij gaat als stemhebbend lid vanuit de PKN naar de tiende assemblee van de Wereldraad.

 

Doel van de bijeenkomst is de essentie van het rapport op het spoor komen en tegelijk de relevantie voor Nederland in kaart brengen. De opmerkingen worden verwerkt in een verslag dat via de websites van de Raad en de NZR beschikbaar komt en kritische kanttekeningen kunnen worden aangereikt naar de Nederlandse delegatie voor Busan.

 

Opgave vooraf via rvk@raadvankerken.nl is gewenst in verband met catering en toewijzen van beperkt beschikbare plaatsen. U kunt voor € 7,50 (plus aanvullend verzendkosten) de Nederlandse tekst bestellen. Het bureau stuurt u die vervolgens ruim voor de bijeenkomst toe, zodat u zich vooraf verder kunt oriënteren.

 

Foto’s:

1. Karin van den Broeke
2. Omslag van de publicatie ‘Samen voor het leven’