Klacht PKN tegen de staat

De Conference of European Churches heeft namens de Protestantse Kerk in Nederland een klacht ingediend bij de Raad van Europa tegen de Staat der Nederlanden. De klacht is ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. 

De Protestantse Kerk vindt dat de Staat het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak – zoals beschreven in het Europees Sociaal Handvest – moet nakomen. Het indienen van de klacht beschouwt de Protestantse Kerk als uiterst middel om de Staat der Nederlanden er op te wijzen dat bij het recht op leven ook het recht op voedsel, kleding en onderdak hoort. 

De klacht richt zich met name op het recht op sociale en geneeskundige bijstand (Artikel 13.4) en het recht op huisvesting (Artikel 31.2) van het Europees Sociaal Handvest: “Het recht op voedsel, kleding en onderdak is nauw verbonden met het recht op leven en is cruciaal voor het respect voor ieders menselijke waardigheid.” 

‘De straat is een probleem erbij’ 
Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, laat in een toelichting weten: “Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen.” 

Arjan Plaisier (links) in het tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam (in 2012) en Peter Verhoeff (rechts).De Protestantse Kerk in Nederland vraagt al jarenlang aan de opeenvolgende regeringen om vluchtelingen niet op straat te zetten. Geesje Werkman, vluchtelingenspecialist Kerk in Actie: “Mensen op straat zetten lost niets op. Integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren naar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang.” 

Procedure 
De Protestantse Kerk heeft via de Conference of European Churches een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Het Comité onderzoekt nu of de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard. Hiertoe gaat het Comité in dialoog met de Nederlandse overheid. Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, wordt de Nederlandse regering ertoe opgeroepen haar beleid aan te passen. Dit hele proces kan een half jaar tot een jaar duren. 

Tentenkamp in Amsterdam in 2012.Europees Sociaal Handvest 
Het Europees Sociaal Handvest is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving nagestreefd. Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het handvest. 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het bestaat uit vijftien onafhankelijke leden die worden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. 

Lees de verklaring van het LOGO hierover. 

Bron: Kerk in Actie