Slavernij in Pinksterviering

Slavernij is van alle tijden en culturen omdat het mensen eigen is om macht over een ander uit te oefenen. Deze uitspraak vormde de kern van een gesprek tussen leden van verschillende kerkelijke organisaties die zich bogen over de viering  van ‘Veelkleurig geloven’ voor de komende Pinksterconferentie.

Vanaf 1970 organiseert stichting Opwekking een Pinksterconferentie in de Flevopolder. Sindsdien verrijst er in de Flevopolder, vlakbij Biddinghuizen, ieder jaar een tentenkamp waar tijdens het Pinksterweekend  tienduizenden bezoekers naar toe trekken en verblijven om elkaar te bevestigen en bemoedigen in de Geest.


In  2010 werd voor het eerst een zendingsprogramma opgenomen in de Pinksterconferentie. De aanleiding daarvoor was ‘100 jaar zending’. Wegens groot succes werd het initiatief geprolongeerd en wordt er vanuit telkens een ander thema invulling gegeven aan het programma. In 2011 stond het Midden-Oosten centraal. In 2012 was dat Afrika beneden de Sahara. Het komende jaar zal er speciaal aandacht zijn voor de cultuur van de Caraïben en wordt er ingezoomd op een stukje gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Vertegenwoordigers uit de Evangelische Alliantie, de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Zendingsalliantie, Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de Raad van Kerken Nederland spraken over de slavenhandel en dan met name over het Nederlandse aandeel daarin. Vanuit Afrika, India, en daarna ook Indonesië werden in de 17e en 18e eeuw decennia lang mensen overgebracht naar West-Indië om daar te werken op de plantages. Bij veel van de nabestaanden van de slaven zijn de sporen van deze mensonwaardige behandeling van hun familieleden als blijvende littekens ook in hun leven te vinden en zou erkenning veel goed kunnen doen.

De overleggroep stond stil bij de vraag hoe het mogelijk is geweest dat deze mensonterende handel vanuit de Bijbel en het christelijke geloof gelegitimeerd werd, en sterker nog, dat deze onderdrukking van de naaste in allerlei andere vormen in deze tijd ook nog plaatsvindt. De vraag blijft wat de kerken kunnen betekenen voor mensen die hiermee te maken hebben.

Dit jaar zal er op 1 juli een herdenking zijn van 150 jaar afschaffing van de slavernij. In de aanloop daarnaar toe wordt dit thema op de Pinksterconferentie onder de aandacht van de bezoekers gebracht. Komende voorjaar zal de Pinksterconferentie zijn van 17-20 mei 2013, op het evenemententerrein naast Walibi Holland. Het programma van de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie, SKIN en de zendingsorganisaties zal op 18 mei ‘s middags gepresenteerd worden.

 
Foto: Herdenkingsmunt geslagen bij de viering van ‘100 jaar afschaffing slavernij’.