Reacties op slavernij

Verschillende kerken en gemeenschappen reageren op het verzoek van de Raad van Kerken om eigen ervaringen met slavernij(herdenkingen) op papier te zetten. Ze kunnen dan een rol spelen tijdens de landelijke viering op 1 juli 2013 in de Koningskerk te Amsterdam.

XXXXXXX
De Zusters Franciscanessen van Etten hebben bijvoorbeeld gereageerd. Ze schrijven: ‘Wij, zusters Franciscanessen van Etten-Leur leven mee met het project ‘Herdenking Afschaffing 150 jaar Slavernij’. De leden van de werkgroep ‘Openheid naar de Wereld’ willen dit zoveel mogelijk bekend maken bij onze medezusters. Op de eerste plaats door ons gebed (…). Onze werkgroep van Liturgie heeft een mooi gebedsboekje samengesteld. Dit boekje zullen we geregeld gebruiken en zo willen we meeleven met deze grote gebeurtenis’.

Schuldbelijden

Ongeveer de helft van de bezoekers van deze website denken er ook zo over. Zij vulden een poll in, waarbij ze aangaven zich iets te kunnen voorstellen bij een vorm van schuldbelijdenis. Zo’n 43 procent meent dat zo’n schuldbelijdenis een gezonde basis geeft voor de toekomst. Ongeveer 10 procent acht een schuldbelijdenis zinvol als voldoende mensen dat willen. Een royale minderheid (47 procent) meent dat een schuldbelijden niet hoeft, omdat het allemaal al zo lang geleden is dat de slavernij speelde.

Zoals bekend zal op 1 juli 2013 de afschaffing van de slavernij 150-jaar geleden worden herdacht tijdens een viering in de Koningskerk in Amsterdam. Kerken die voor die datum aandacht besteden aan de slavernij is gevraagd om ervaringen toe te sturen aan het bureau van de Raad, dan kan het een plek krijgen tijdens de viering.

20 februari 

De Raad organiseert in samenwerking met onder meer de Basisgemeente op 20 februari 2013 een ontmoeting over het thema ‘Slavernij: goedpraten of uitpraten’. Men kan zich daarvoor opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Jan Wessels opent het programma om 13.00 uur, waarna het woord is achtereenvolgens aan: Esther Captain en Hans Visser (historische lijnen), Gerrit Jan Westerveld (project Monicakerk), Yosé Höhne-Sparborth (schadepatronen), Caroly Houmes (mensenhandel) en Kathleen Ferrier (commentaar). Daarna is er gelegenheid voor een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs plekken met een slavernijverleden. De bijeenkomst vindt plaats in de Monicakerk in Utrecht (Boerhaveplein 199).

Beets
Een voorvechter voor de afschaffing van de slavernij is ds. Nicolaas Beets. De in Haarlem geboren predikant schreef als dominee natuurlijk preken, maar ook poëzie en proza. Zijn bekendste boek is De camera obscura uit 1839, dat hij onder het pseudoniem Hildebrand schreef.

In 1854 werd Beets beroepen naar Utrecht. Hij was niet alleen als dominee werkzaam, maar ook was hij tien jaar hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij woonde aan de Boothstraat 6, een nog altijd bestaand adres in Utrecht en als onderdeel van een slavernijwandeling te passeren. We sluiten af met een gedicht van Nicolaas Beets.

Een lied om bevrijding

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.
Menschelijke harten,
Die dien schat besluit,
Brengt hem ook den zwarten, 
Stelt niet langer uit!

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.

Foto’s:
1. Slavernijverleden;
2. Boothstraat 6, waar Beets heeft gewoond.