Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting

Missie
De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.

Voorzitter: dr. Jan Peter Schouten
Secretaris: drs. Berry van Oers, Postbus 13049, 3507 LA  UTRECHT, tel. 030 2326936

Digitale informatiebank ‘Wat geloven zij?’ 

De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie. De informatie is compact, in enkele minuten heeft men een overzicht over een thema als ‘bidden’, ‘vasten’ of ‘hulpverlening’.

De Raad van Kerken heeft eerder een brochurereeks gehad over hetzelfde thema. Vele duizenden exemplaren daarvan hebben hun weg gevonden naar mensen die voor hun werk of vanuit privé-interesse zich verder wilden verdiepen in een religieus thema. ‘De uitgave past bij een samenleving’, aldus een woordvoerder van de Raad, ‘waar elementaire religieuze informatie ontbreekt en mensen weinig tijd kunnen vrijmaken om een heel boek te lezen.’

De teksten zijn geschreven in een samenwerking van christenen en moslims. Daarmee is de informatie enerzijds zeer toegankelijk voor buitenstaanders; anderzijds wordt recht gedaan aan de betrouwbaarheid die alleen kan worden ingebracht door mensen die zichzelf verwant weten met een religie.

De benadering via een publieke databank past bij de inspanningen van de Raad van Kerken om religie toegankelijk uit te leggen voor een seculier publiek. De meerderheid van de Neder-landers kent geen religieuze binding en dat maakt het noodzakelijk om religieuze begrippen eenvoudig uit te leggen en plausibel te maken.
Voor het informatiedocument ‘Moslims en christenen – Wat geloven zij? : klik hier

Interreligieuze feesten

Voor 2015: de Ramadan is van 18 juni t/m 16 juli; het Suikerfeest is op 17 juli.
Ramadangroet 2015: voor de word-versie: klik hier; voor de pdf: klik hier

Publicaties

 

Documenten (archief):

‘Een gemeenschappelijk woord’

Aan het einde van de Ramadan 13 oktober (2007) hebben 138 moslim geleerden een open brief geschreven met een oproep aan paus Benedictus XVI en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. De brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen. De tekst geeft een vergelijking van verschillende religieuze bronnen en kan goed dienen als basis voor een gesprek tussen christenen en moslims.

Een ieder kan beschikken over de tekst ‘Een gemeenschappelijk woord’. De brief van moslimgeleerden gericht aan christenen is nu ook in het Nederlands op deze site beschikbaar. 

Hier is de Nederlandse tekst te vinden: A Common Word – Open brief 138 moslimgeleerden (word-document)

En hier is een verslag downloadable van de werkdag in mei 2008: klik hier>>>

Nuttige links: