Referentschap Interreligieuze ontmoeting

De referenten Interreligieuze ontmoeting adviseren de Raad op het gebied van interreligieuze dialoog, participeren in de diverse interreligieuze gremia en koppelen terug naar het moderamen.

Referenten

  • Drs. L.F.M. (Berry) van Oers Rooms-Katholieke Kerk – secretaris
  • Drs. D. (Daniëlle) Leder Protestantse Kerk in Nederland

Beide referenten zijn betrokken bij twee contactgroepen en twee samenwerkingsverbanden, die zelfstandig opereren.

Informatie vanuit de (voorheen) beraadgroep Interreligieuze ontmoeting

Digitale informatiebank ‘Wat geloven zij?’ 

De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie. De informatie is compact, in enkele minuten heeft men een overzicht over een thema als ‘bidden’, ‘vasten’ of ‘hulpverlening’.

De Raad van Kerken heeft eerder een brochurereeks gehad over hetzelfde thema. Vele duizenden exemplaren daarvan hebben hun weg gevonden naar mensen die voor hun werk of vanuit privé-interesse zich verder wilden verdiepen in een religieus thema. ‘De uitgave past bij een samenleving’, aldus een woordvoerder van de Raad, ‘waar elementaire religieuze informatie ontbreekt en mensen weinig tijd kunnen vrijmaken om een heel boek te lezen.’

De teksten zijn geschreven in een samenwerking van christenen en moslims. Daarmee is de informatie enerzijds zeer toegankelijk voor buitenstaanders; anderzijds wordt recht gedaan aan de betrouwbaarheid die alleen kan worden ingebracht door mensen die zichzelf verwant weten met een religie.

De benadering via een publieke databank past bij de inspanningen van de Raad van Kerken om religie toegankelijk uit te leggen voor een seculier publiek. De meerderheid van de Neder-landers kent geen religieuze binding en dat maakt het noodzakelijk om religieuze begrippen eenvoudig uit te leggen en plausibel te maken.
Voor het informatiedocument ‘Moslims en christenen – Wat geloven zij? : klik hier

Publicaties

 

Documenten (archief):

‘Een gemeenschappelijk woord’

Aan het einde van de Ramadan 13 oktober (2007) hebben 138 moslim geleerden een open brief geschreven met een oproep aan paus Benedictus XVI en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. De brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen. De tekst geeft een vergelijking van verschillende religieuze bronnen en kan goed dienen als basis voor een gesprek tussen christenen en moslims.

Een ieder kan beschikken over de tekst ‘Een gemeenschappelijk woord’. De brief van moslimgeleerden gericht aan christenen is nu ook in het Nederlands op deze site beschikbaar. 

Hier is de Nederlandse tekst te vinden: A Common Word – Open brief 138 moslimgeleerden (word-document)

En hier is een verslag downloadable van de werkdag in mei 2008: klik hier>>>

Nuttige links: