Effect van geweld

Op 4 april 2011 organiseerden de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken en de Nederlandse Defensie Akademie in de Julianakazerne in Den Haag een bijeenkomst over wat uitoefening van geweld doet met mensen. Mensen uit het leger, mensen uit religieuze organisaties en ook een groot aantal geestelijk verzorgers in de krijgsmacht namen aan de bijeenkomst deel. De aanleiding tot deze bijeenkomst was het verschijnen van de brochure ‘Hoe zien religies geweld?’

De brochure gaat terug op een gespreksmiddag met inleidingen vanuit vijf religies, die de Raad van Kerken organiseerde in december 2008. Voor een breder publiek zijn deze bijdragen sterk ingekort en bewerkt en uitgegeven in bovengenoemde brochure. De Raad van Kerken stimuleert ontmoetingen tussen mensen van diverse religies, juist ook over belangrijke onderwerpen binnen de samenleving. Deze brochure dient om kennis te verschaffen over opvattingen zoals die binnen de vijf klassieke religies in ons land leven. De brochure kan helpen anderen beter te begrijpen, maar is ook bedoeld om gesprekken over dit onderwerp uit te lokken.

Waarom wilde de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting de brochure samen met de Nederlandse Defensie Akademie bespreken? Welnu, de overheid kan de opvattingen van religieuze en seculiere levensbeschouwelijke tradities niet negeren. Religieuze koepels op hun beurt kunnen de expertise van deskundigen inzake oorlogsvoering en –middelen niet negeren. De scheiding van kerk en staat is een scheiding van verantwoordelijkheden: wederzijds geen inmenging—en zo een groot goed. Maar in bezinning op concrete situaties hebben beide elkaar nodig: expertise inzake middelen en de mogelijkheden/onmogelijkheden in bepaalde situaties aan de kant van Defensie en reflectie op morele waarden en hun toepassing in de moeilijkste en gevaarlijkste contexten die denkbaar zijn, vooral aan de kant van levensbeschouwelijke tradities.

Minister van Defensie drs.H.Hillen liet zich tijdens de bijeenkomst vervangen door dr.J.Siccema. Onder luid applaus reikte Prof.dr.H.Vroom, voorzitter van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting, een exemplaar van de brochure uit aan Siccema. Naast Vroom en Siccema voerden ook brigade-generaal Spijk en luitenant-kolonel Ligtenbarg het woord. Daarna leidde M.van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, een boeiende discussie. De lezingen van de bijeenkomst treft U hier aan.

Dr. Henk Vroom, voorzitter beraadgroep

Minister van Defensie, J.S.J. Hillen

Lt. Kol. Hans Ligtenbarg/Desiree Verweij

 

brigade-generaal Spijk