Stages gaan door

Het project Kerk en Stage loopt door, ook al heeft het nieuwe kabinet aangekondigd de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren weer ter discussie te stellen. Kor Berghuis, projectleider voor de Raad van Kerken in dezen, maakt duidelijk dat er diverse andere mogelijkheden zijn om de stage bij de kerken invulling te geven. Daarbij komt, dat de jonge mensen op die manier op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de kerk als organisatie en daarachter wellicht tot het geloofsgoed waar de kerken voor staan.

Er is tussentijds overleg geweest tussen het bureau van de Raad van Kerken en de projectleiding. Want de mededeling van het kabinet kwam onverwacht. De maatschappelijke stage heeft immers nog maar net zijn bedding gevonden of het nieuwe kabinet laat de uitgangspunten al weer los. Maar er blijven voldoende aanknopingspunten over om als kerken verder te werken op het ingeslagen pad. Er zijn diverse scholen die de stage invoeren, ondanks het opheffen van het verplichte karakter en er zijn diverse andere stages, bijvoorbeeld de introductiestages, waar de kerken op kunnen inspelen om jonge mensen wegwijs te maken in kerk en vrijwilligerswerk.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft naast de algemene oriëntatie ook de concrete vraag of kerken jonge mensen willen inzetten om wandelroutes in plaatsen uit te zetten waarop gebedshuizen worden aangedaan en beschreven. De wandelroutes kunnen dienen om andere mensen nader te laten kennismaken met wat er in een plaats voor handen is aan religieus leven.

In een brief aan de provinciale Raden schrijft Berghuis onder meer: ‘Voor het vrijwilligerswerk in en rond de kerken is een korte stage van leerlingen bij vrijwilligersgroepen in en rond de kerk een mooie manier om nieuwe groepen kennis te laten maken met wat de kerk doet en wat zij doet voor de samenleving’.

Probeer als provinciale raad en lokale raden van kerken te volgen wat er in uw gemeente met de maatschappelijke stage gebeurt’, adviseert Kor Berghuis, ‘neem zelf het initiatief, ga praten met een school en vraag hen of zij doorgaan met de maatschappelijke stage en wat voor stages er nog meer zijn. Nodig de school en de leerlingen uit de stage bij één van de kerken te doen of bij een activiteit van de raad van kerken. Misschien kun je daar ook afspraken over maken voor meerdere jaren. Een mooie manier om je zelf ook weer bekend te maken en jongeren bij je werk te betrekken’.