Breed gedragen gebed

Zelden zullen er zoveel mensen een woord spreken voor een microfoon als in de uitzending van Zendtijd voor Kerken die zondag 13 januari wordt opgenomen in Chemin Neuf, de Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout. U bent van harte welkom om vanaf 17.00 uur de opnamen bij te wonen, misschien is het verstandig iets eerder te komen.

Priester Damien Artiges had misschien wel de lastigste taak bij de voorbereiding. Hij stond voor de opdracht de liturgie tot een geheel te maken, zodat er enerzijds ruimte is voor de verschillende tradities en anderzijds iets van de toewijding zichtbaar wordt die bij Chemin Neuf  zo belangrijk is. Of hij daar in geslaagd is, kunt u zondag 13 januari beoordelen in Noord-Brabant en / of een week later op 20 januari als de dienst wordt uitgezonden op de televisie als officieel startmoment van de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen.

Je merkt onder meer bij de gebeden hoe breed het initiatief gedragen wordt. Vertegenwoordigers van diverse kerken en tradities danken voor de vruchten van de oecumene. Te zien en te horen zijn: priester Damien Artigese en Marie-Yvonne van den Oever (van Chemin Neuf), ds. Siets Nieuwenhuizen (Raad van Kerken Oosterhout), voorganger Wilkin van der Kamp uit Aalten (stuurgroep “Wij kiezen voor eenheid”) en ds. Jan Wessels (directeur van de Evangelische Alliantie). De meditatie wordt dit jaar verzorgd door mgr. Hans van den Hende, de referent voor de oecumene vanuit de bisschoppenconferentie.

Er is in de viering vanzelfsprekend ook veel ruimte voor muziek. De band Trinity en het koor Voxtet zijn te horen. Lydia Liefting brengt orthodoxe gezangen ten gehore. Om u verder idee van de liturgie te geven drukken we hieronder de gebeden om eenheid die worden uitgesproken:

Heer Jezus,

U die gebeden heeft dat allen één zouden zijn,

wij bidden U voor de eenheid onder de christenen,

zoals U het wilt, en op de manier die U wilt.

Moge uw Geest ons geven

dat wij de pijn van de scheiding ervaren,

dat wij onze schuld erkennen,

en dat wij mogen hopen over alle hoop heen. Amen.

Gemeenten, parochies, raden van kerken die in de week van 20 tot en met 27 januari ook aandacht willen besteden aan de week van gebed om eenheid kunnen bij het bureau van de Raad van Kerken nog de laatste folders bestellen of posters. De bidkaartjes zijn uitverkocht.

 

Foto: mgr. Hans van den Hende verzorgt de meditatie