IBB steunt gebedsweek

Het blad Leidraad van de Internationale Bijbelbond besteedt aandacht aan de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen. Het blad geeft bezinningsstukjes bij het eerste kwartaal van 2013. De algemeen secretaris van de Raad van Kerken is gevraagd om de stukjes tekst te maken voor de periode van 20 tot 27 januari, precies de periode waarop de week van gebed wordt gehouden.

Het blad Leidraad biedt een bijbelleesrooster met tekst en uitleg voor elke dag. Voor € 25 ontvangt men stukjes die het hele jaar volgen(Leidraad@ibb.nu). In acht jaar tijd doorloopt men de hele Bijbel. De lectio continua gaat dus gewoon door in de week van gebed. Voorafgaand aan de week van 20 januari, geeft Leidraad uitleg bij de gebedsweek. ‘Het thema voor deze gebedsestafette is ‘Wandelen met God’. De christenen bidden om meer onderling begrip en eenheid. En ze doen voorbede voor mensen in de samenleving, in het bijzonder voor hen die leven aan de zelfkant van de maatschappij’, aldus Leidraad.

Het rooster gaat in de week van gebed over Exodus. Het verhaal van de uittocht biedt goede aanknopingspunten met de situatie in India, het land dat het materiaal voor de week van gebed leverde. Een citaat bij Exodus 12: 21-36: ‘Eindelijk geeft dan ook de farao zich gewonnen. Het volk mag een paar dagen verlof nemen… De gewone Egyptenaren hebben meer realiteitsbesef. Ze hebben er veel voor over als Israël vrij blijven en gaat. Ze geven hun goud en zilver. En dat geeft je als lezer een gevoel van gerechtigheid. We zien het als een genoegdoening voor dat jarenlang ploeteren van de Hebreeuwse slaven… Natuurlijk weten we dat het niet altijd zo gaat in de wereld. Precies 150 jaar geleden, in 1862, schafte Nederland formeel de slavernij af, om een voorbeeld te noemen. En toch zijn er sindsdien nog veel mensen die als slaven worden behandeld. Of het nu gaat om de Dalit in India of om vrouwen die gedwongen worden in de prostitutie te werken. Maar we ontlenen aan deze geschiedenis moed en hoop. Het kan anders. In Gods toekomst zal het zeker anders zijn. Want dan zal Hij bij ons wonen. Dan zal al aan het onrecht een definitief einde gekomen zijn’.

Gebed: Heer, we bidden u voor de mensen die zich als slaven behandeld voelen. Wees hen nabij. Help ons de Bijbel steeds weer actueel te doen zijn en er naar te leven.

Foto: omslag van het actuele omslag