Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk

In het voorjaar van 2011 vond op Jamaica de Internationale Oecumenische Vredesconvocatie van de Wereldraad van Kerken plaats. Het was één van de bijeenkomsten die voorbereidend werd verrichten voor de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in de herfst van  2013 in Busan (Korea) wordt gehouden. Deze brochure bevat de vertaling van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst, een introductie daarop, delen van een daar gehouden inleiding, impressies van enkele Nederlandse deelnemers en voorbeelden van vredeswerk dat mensen uit Nederland in eigen land en elders doen. In het afsluitende hoofdstuk wordt geschetst hoe toegewerkt wordt en kan worden naar de Assemblee in Busan.

 

De brochure kwam tot stand in een samenwerking tusen de Raad van Kerken en de Vereniging Kerk en Vrede. Subsidie werd ontvangen van de Stichting Rotterdam en Kerk en Wereld.

 

Het boekje kan voor € 7,50 euro (incl. portokosten) worden besteld bij de Raad van Kerken in Nederland: rvk@raadvankerken.nl De tekst kan ook worden gedownload: klik hier.