Nederlander in WCC-filmpje

‘Het zijn precies de thema’s die aan de basis liggen van ons werk’. Zo reageert drs. Roel Aalbersberg, beleidsmedewerker oecumene voor ICCO, in een filmpje dat de Wereldraad gemaakt heeft om het thema voor Busan onder de aandacht te brengen.

In het filmpje dat vanaf heden te zien is komen vertegenwoordigers uit een tiental landen kort aan het woord om een oneliner in te spreken over de slogan waarmee de tiende assemblee van de Wereldraad dit najaar in Korea wordt gehouden: ‘God of life, lead us to justice and peace’. Er komen mensen aan het woord onder meer uit: Zuid-Afrika, Syrië, Indonesië, Noorwegen, USA, Nigeria, Antillen, Nederland en natuurlijk het gastland Korea. ‘Peace in the hart is the concrete start of everything’, zegt één van de geïnterviewden.

Het bureau van de Raad van Kerken bundelt de informatie op deze website die relevant is voor Busan. Aan de rechterkant van deze pagina staat een logo, daaronder vindt u de uitnodiging te klikken op meer informatie. U vindt dan bijvoorbeeld de basisteksten over missie, kerk en oecumene. Tijdens de ontmoeting van de landelijke Raad met de provinciale Raden is om een dergelijke bundeling op de site gevraagd, zodat mensen plaatselijk in de gelegenheid zijn om zich op de thema’s te oriënteren.

De Raad van Kerken zal voor de mensen die naar Busan gaan een voorbereidingsbijeenkomst organiseren en het is de bedoeling dat de ontwikkelingen komend jaar stapsgewijs gevolgd worden. De oecumenelezing op 18 januari 2013 door dr. Olav Fykse Tveit vormde in zekere zin het startschot in Nederland richting de tiende assemblee.

Klik hier voor de clusterpagina over Busan.
Klik hier voor een impressie van het bezoek van Tveit.
Klik hier voor het filmpje met Roel Aalbersberg.

Foto Roel Aalbersberg