Ook doopafspraak USA

Nadat vorig jaar negen kerken in Nederland elkaars doop erkenden en elf kerken uitspraken met respect over elkaars sacrament te willen spreken hebben nu ook vijf kerken in de Verenigde Staten deze week een verklaring getekend van wederzijdse erkenning van elkaars dooppraktijk.

Dat berichten het Reformatorisch Dagblad, en ook de Christian Post, the Statesman, de Huffingtonpost en andere Amerikaanse bladen in een artikel. Diverse websites van kerken melden het nieuws eveneens. Op het eerste gezicht geven de artikelen enige verwarring. De website van de Rooms-Katholieke Kerk meldt al in 2011 dat er een overeenkomst is gesloten. De website van de Christian Reformed Church legt echter uit, dat het ‘historische document’ om formele redenen pas dinsdagavond kon worden getekend.

De website van de CRC stelt verder, dat het gaat om een ‘historische, wederzijdse erkenning van de doop’. Volgens de CRC moet men spreken van een ‘breakthrough’ in de oecumenische relaties, omdat de Rooms-Katholieke Kerk tot nu toe geen doop erkende die plaatsvond in protestantse denominaties, onder meer vanwege discussies over de triniteit.

Net als in Nederland is de drieëenheid een elementair onderdeel van de verklaring, en ook het belang wordt genoemd van ‘sprinkling of water’. De ondertekening vond plaats in de Saint Mary’s Catholic Cathedral in Austin, Texas en was georganiseerd door de Christian Churches Together.

Er is in de VS zes jaar gewerkt aan de verklaring; in Nederland duurde het proces ongeveer twee jaar. Naast de Christian Reformed Churches tekenden de Amerikaanse Bisschoppenconferentie van de RKK, de Reformed Church in America, de Presbyterian Church en de United Church of Christ.

De verklaring impliceert dat een persoon die gedoopt is, niet nog een keer gedoopt hoeft te worden als hij of zij zich aansluit bij een andere gemeente.

De tekst zegt onder meer: ‘Samen bevestigen we dat door het sacrament van de doop een persoon waarlijk is opgenomen in het lichaam van Christus (1Kor. 12,13 en 27; Ef. 1: 22 en 23), in de kerk. De doop bevestigt de band van eenheid die bestaat tussen allen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, en die is daarom de sacramentale basis voor onze inspanningen om te komen tot zichtbare eenheid. Wij verheugen ons in het algemeen geloof dat we delen en bevestigen dat in dit document. Wij zien in dat de weg naar volledige, zichtbare eenheid afhangt van openheid voor Gods genade en ootmoed voor de werking van Gods Geest onder ons’.

De dooperkenning in Nederland werd vorig jaar getekend door: de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben, samen met dat negental, een verklaring van onderlinge toenadering getekend. Met name de buitenlandse pers heeft vorig jaar uitvoerig bericht over de ondertekening in Nederland. De tekst is opgenomen op het Engelse deel van de website van de Raad van Kerken en behoort nog steeds tot de best bezochte Engelse delen van de site.