Kinderen/gezinnen

Kerk in Actie maakt deel uit van de werkgroep Kind in het Centrum, van daaruit wordt getracht  om te voorkomen dat gezinnen zoveel verhuizen als op dit moment, dat is ca. 1 keer per jaar!!

Het voorstel van de werkgroep is dat op termijn:

•           Gezinnen met kinderen worden voortaan op één vaste plek opgevangen waar zij verblijven vanaf het moment van aankomst in Nederland tot hun vertrek of integratie. Dit betekent:

a)         Geen verhuizingen meer;

b)         Continuïteit in onderwijsloopbaan voor kinderen in azc’s;

c)         Stabiliteit voor gezinnen gedurende de tijd dat zij in de asielopvang verblijven;

d)         Versterking van kinderen (en hun ouders) zodat zowel de kansen voor een goede integratie in de Nederlandse samenleving als ook de kansen op terugkeer naar het land van herkomst worden vergroot.

•           De vrijheidsbeperking voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen is afgeschaft. Dit betekent:

a)         Geen plaatsing van kinderen en gezinnen in gezinslocaties en vrijheid beperkende locaties (VBL);

b)         Afschaffen Vreemdelingendetentie voor kinderen;

c)         Terugkeerbegeleiding wordt geboden vanuit één vaste opvangplek voor gezinnen met kinderen, waar zij vanaf binnenkomst in Nederland tot aan moment van vertrek worden opgevangen.

Vanuit de Raad zal waar nodig deze lobby onderschreven worden, dit werk loopt via Kerk in Actie dat immers deel uit maakt  van deze werkgroep.

De Raad van Kerken zal daar waar nodig van zich laten horen als gezinnen dreigen gescheiden te worden uitgezet, dan wel indien  het recht op gezinsleven bij vluchtelingen en migranten onder druk komt te staan.