Bewust naar Pasen

Diverse kerken bereiden zich samen voor op Pasen met een programma in de veertigdagentijd. Hier publiceren we een opzet van de raad van kerken in Doorn. Wellicht dat andere raden en kerken zich kunnen spiegelen in de opzet, hetzij door elementen over te nemen, hetzij door bewust een andere opzet te maken.

In oecumenisch verband gaan de kerken in Doorn met elkaar op weg in de Veertigdagentijd. De beproefde  formule – op 6 woensdagavonden-  is kort en krachtig: van 17.45-19.45 een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en nagesprek met elkaar en  afsluitend  een avondgebed. Dit jaar rond  staan de zogenaamde Ik ben-lezingen uit het Johannes evangelie, centraal.  De serie begint meet de gezamenlijke viering van Aswoensdag op woensdag 13 februari  in de katholieke St. Martinus  kerk in Doorn.

Mensen kunnen meedoen als ze zich te voren opgeven. Er is een aardig uitgewerkt programma met sprekers, een liturgieboekje, wat ook in eigen kringen gebruikt kan worden, of thuis samen. Bij de opzet hoort ook een maaltijd. Je kan zelf ook zo’n maaltijd bereiden. Passende recepten, zonder vlees, zijn te vinden op www.sameneerlijketen.nl.  Aanvullende sobere schikkingen rond de ‘Ik ben’  lezingen, maar ook rond het RK vastenproject ‘ Migranten  van  Honduras’ , en de evangelie-lezingen in  dit  C-jaar zijn te vinden op www.symbolichschikken.nl.

Tini Brugge, coördinator van de Groene Websites van de Raad van Kerken, geeft in een overzicht nog meer mogelijkheden die men plaatselijk kan gebruiken. Ze schrijft: ‘Met elkaar wandelen in stilte na het lezen van  een passend  tekst is een andere vorm die onder meer door  de abdij van Egmond wordt aangeboden. Teksten. Liederen en gebeden  rond Stilte en Veertigdagentijd, zijn te vinden op www.scheppingvieren.nl’

Om nog even terug te komen op het initiatief in Doorn geven we nog wat meer details, omdat je als lezer daardoor idee krijgt van hoe men zo’n globale opzet concreet uitwerkt. De indeling van de avonden is als volgt:

13 febr.      Maaltijd met aansluitend de  Aswoensdagviering   in de St. Martinuskerk. 
20 febr.      ‘Ik ben het licht der wereld’

Hannelieke van der Beek geeft een toelichting op het tot stand komen van het kunstwerk dat dit programma op de voorzijde siert en op ander werk.

27 febr.      ‘Ik ben de weg’  

Marianne Schulte – Kemna vertelt over haar werk als gevangenispastor en haar voettocht naar Santiago de Compostella.

6 maart      ‘Ik ben het brood’

Guy Dilweg, Franciscaan spreekt over zijn werk en leven in de religieuze woon- en werkgemeenschap Stoutenburg en het daarmee verbonden milieu-project.

13 maart    ‘Ik ben de deur’

Ina Duit coördinator van één van de inloophuizen van de Stichting Kerk en Samenleving in Zeist. Zij zal spreken over haar werk en haar inspiratie.

20 maart    ‘Ik ben de goede herder’

Ellen van der Stelt, verpleegkundige voor het gezondheidscentrum Asielzoekers. Met de goede herder als uitgangspunt zal zij vertellen over wat haar motiveert en uitdaagt in de zorg aan asielzoekers.

27 maart    ‘Ik ben de ware wijnstok’

Leo Fijen, hoofd van omroep RKK en presentator van programma’s als Het geloofsgesprek op de zondagochtend en Het eilandgevoel van Schiermonnikoog. Hij zal vertellen hoe hij wordt geïnspireerd door Jezus.

Locatie:    Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, Kerkplein1, Doorn.

 

Programma:  Het programma per avond is:

           17.45 uur                     ontvangst

           18.00 uur                     maaltijd

           18.45 uur                     voordracht spreker

           19.00 uur                     nagesprek

           19.30-19.45 uur           avondgebed

 

Aanmelden voor de bijeenkomsten in Doorn kan bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via het e-mailadres bewustnaarpasen@live.nl. Men kan maximaal veertig mensen een plek geven.