Week van Gebed 2013: Mogelijkheid collecte Dalits

Navsarjan – een organisatie van en voor Dalits
Navsarjan is een lokale basisorganisatie van en voor Dalits (‘kastelozen’ of ‘onaanraakbaren’) in de westelijke deelstaat Gujarat die zich inzet voor de mensenrechten van Dalits. Hun doelstelling is het uitbannen van discriminatie tegen Dalits en allerlei praktijken van ‘onaanraakbaarheid’: bijvoorbeeld niet samen eten of drinken van Dalits en andere kastes Dalits of het achter in de klas zetten van Dalit kinderen. Navsarjan wil dat de wetten die dit verbieden ook echt worden nageleefd. Dat betekent ook dat geweld tegen Dalits en verkrachting van Dalit vrouwen daadwerkelijk wordt bestraft. Nu gaan de daders vaak vrijuit.

Navsarjan is actief in meer dan 3,000 dorpen en in enkele steden. Er werken 80 mannen en vrouwen onder een vrouwelijke directeur: Manjula Pradeep, zelf een Dalit die heft ervaren welke problemen Dalits ervaren. Bijna alle medewerkers komen uit de (Dalit) gemeenschappen waarvoor zij zich inzetten.

Navsarjan zet zich verder onder meer in voor: uitbetaling van het wettelijk minimumloon, het steunen van vrouwen die aangerand of verkracht zijn, uitbanning van het poepruimen met een blikje een schepje, het recht op land (dat vaak wordt ingepikt door hogere kasten), onderwijs voor Dalit kinderen en het informeren en motiveren van Dalit-jongeren. Navsarjan werkt onder meer via trainingen en duizenden bijeenkomsten van vrouwen en jongeren die worden voorbereid om zich zelf in te zetten voor het verkrijgen van hun rechten.

Zoals ze zelf zeggen:
‘’Navsarjan werkt aan een beweging voor gelijkwaardigheid and de kracht achter die bewwging moet van de gemeenschap zelf komen.’’

Dalit Netwerk Nederland – solidair met de Dalits
Het Dalit Netwerk Nederland bestaat uit Cordaid, ICCO, Jutitia et Pax, Mensen met een Missie en de Landelijke India Werkgroep (LIW). De LIW is de coördinator van DNN en voert de meeste activiteiten uit.

Discriminatie en uitsluiting op basis van kaste (geboorte in een bepaalde groep) is nog steeds een van de grootste internationale mensenrechtenproblemen. Het betreft meer dan 260 miljoen mensen in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Japan, Engeland en enkele Afrikaanse landen. Langzamerhand krijgen de Dalits de erkenning die ze verdienen, maar er moet nog veel gebeuren voordat deze praktijken daadwerkelijk verleden tijd zijn.

DNN levert vanuit Nederland een bijdrage aan de strijd tegen discriminatie, onderdrukking en uitbuiting van Dalits (‘kastelozen’). Zij doet dit onder meer door het informeren van het publiek en de media en door de Nederlandse regering én bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Het laatste resultaat daarvan is dat de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, heeft toegezegd zich te gaan inzetten voor de Dalits.

Samen met het Internationale Dalit Solidariteitsnetwerk is DNN-LIW ook actief om de Europese Unie en de VN tot actie tegen kastendiscriminatie te bewegen. Inmiddels wordt het onderwerp door VN organisaties onderzocht en worden aanbevelingen aan India en andere landen voor verbeteringen gedaan. Dat versterkt de druk op India om zich beter in te zetten voor de Dalits. De Europese Unie spreekt zich ook steeds meer – onlangs in een resolutie van het Europees Parlement – uit tegen discriminatie van Dalits.

De publieke en politieke aandacht voor Dalits helpt ook om bedrijven aan te spreken op de positie van Dalit arbeidsters en arbeidsters, juist als ze producten voor ons maken zoals kleding, schoenen, thee en natuursteen (keukenbladen en grafzerken).

Op dat gebied hebben we al goede resultaten bereikt. Zo krijgen de Dalit tienermeisjes die in Zuid India voor de Nederlandse consument kleding maken wat beter betaald en gaan schoenenbedrijven aan de slag om kinderarbeid te bestrijden. Ook worden nu de arbeidsomstandigheden in Indiase steengroeves verbeterd. Maar er moet nog veel gebeuren. Daar werken het Dalit Netwerk Nederland en de Landelijke India Werkgroep aan.

Voor meer informatie, zie: www.dalits.nl en www.indianet.nl

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan het werk van Navsarjan in India en het Dalit Netwerk Nederland.
Een bijdrage – te verdelen over steun aan zowel Navsarjan als DNN – kan worden overgemaakt aan:
Landelijke India Werkgroep, Mariaplaats 4e, 3511 LH, Utrecht
Rekeningnummer ING 2483540 ten behoeve van ‘Dalit programma mensenrechten’