Just Peace

Het begrip ‘Just Peace’ is nog niet uitputtend beschreven, maar het begrip heeft  wel een zekere balans in zich, waarbij het ideaal van Sjaloom modern vertaald wordt: er is harmonie  tussen mensen en groepen van mensen waarbij aan de voorwaarden van gerechtigheid zijn voldaan.

Tijdens een symposium aan de Vrije Universiteit woensdag 16 januari werd er gesproken over het nieuwste boek van prof. dr. Fernando Enns, ‘Ökumene und Frieden’. De doopsgezinde hoogleraar was er in geslaagd de oud-secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken naar Nederland te halen, Konrad Raiser, die van 1993 tot 2003 leiding gaf aan de oecumene vanuit Geneve.

Hij liet zien hoe de reacties op de decade tegen geweld in de  achterliggende tien jaar vooral uit Duitsland komen. Vanuit andere westerse landen was er marginale feedback en het zuidelijk halfrond hield zich opvallend stil. Volgens Raiser, die volgende week 75 jaar wordt, heeft dat enerzijds te maken met de cultuur op het zuidelijk halfrond waar men minder in termen van schriftelijke rapportages denkt, anderzijds zegt het ook iets over de insteek daar, waar de gerechtigheidvragen prioriteit hebben.

Dr. Teun van der Leer, rector van het Baptistenseminarium, sprak over  de ecclesiologische insteek van Enns. Zijn kerken kiezen minder voor een organistorische afstemming en meer voor de oecumene van het hart. Ook zijn baptisten gerelateerd aan doopsgezinden minder gericht op de doop en meer op het geloof.

Drs. Anna Voolstra van het Doopsgezinde Seminarium, koos een historische analyse bij het boek van Enns. Ze zag op enkele plaatsen een zekere romantische inslag, waarbij idealen van pacifisme al te gemakkelijk op het verleden worden geprojecteerd.

Het is de bedoeling op deze site met een nog iets uitgebreider verslag te komen en met de teksten van de inleiders, voor zover ze digitaal beschikbaar komen.

Foto”s:
1. V.l.n.r. Teun van der Leer, Konrad Raiser, Fernando Enns
2. Anna Voolstra
3. Boekentafel