Druk programma Tveit

Wie denkt dat Tveit even op en neer kan reizen om de oecumenelezing in Utrecht te verzorgen op 18 januari vergist zich. Hij en Hielke Wolters zijn slechts twee dagen in Nederland, maar hen staan liefst zes ontmoetingen te wachten. Dat blijkt, nu het programma compleet is gemaakt.

 

Het begint allemaal al op 17 januari, als Tveit en Wolters eerst een werklunch zullen gebruiken bij de dienstenorganisatie van de PKN. Daarna volgt een ontmoeting met vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties; gevolgd door een gesprek met diverse leiders van kerken in Nederland, onder wie de leden van de plenaire Raad van Kerken. ’s Avonds is er een diner met een delegatie van het moderamen van de Raad, en enkele adviseurs van het oecumenische werk in Nederland.

 

Op 18 januari volgt er in de ochtend een ontmoeting met de pers. Tveit en Wolters kunnen daar een toelichting geven op het belang van de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan. Vervolgens is er een werklunch met enkele episcopale kerken. Het programma wordt afgesloten met een publieke speech van Tveit, waarvoor iedereen zich kan opgeven bij rvk@raadvankerken.nl (entree tien euro). Een viering met onder meer een Scandinavisch lied van eenheid uit het nieuwe Liedboek van enkele kerken, dat in mei wordt gepresenteerd, sluit het formele bezoek af. Er volgt nog een nieuwjaarsreceptie, waarna de twee gasten weer op Schiphol worden afgezet.

Foto: Ontmoeting van de leiding van de Wereldraad met de leiding van de orthodoxie. Links de eerste man achter  de tafel: Tveit.