Koperen trekker oecumene

Op 1 januari 2013 was het twaalf-en-een-half jaar geleden dat mgr. dr. Joris Vercammen werd gewijd tot aartsbisschop van Utrecht. Het jubileum wordt gevierd op zaterdag 5 januari 2013 met een feestelijke eucharistie in de kathedrale kerk van St, Gertrudis, Willemsplantsoen 2 in Utrecht, aanvang 14.30 uur. Daarna volgt een receptie in De Driehoek. Iedereen is hartelijk welkom.

Mgr. Joris Vercammen heeft zich in de achterliggende periode laten kennen als een man die de oecumene en de samenwerking van kerken van harte dient. Hij heeft aan de basis gestaan van diverse samenwerkingsverbanden. Zo zet hij zich in voor de Raad van Kerken, maar ook voor meer incidentele initiatieven zoals het Nationaal Christelijk Forum, het Katholiek Platform, het Beraad van Kerken en Wij kiezen voor Eenheid.

Joris Vercammen is in maart 2000 verkozen tot aartsbisschop van Utrecht en de feestelijke wijding in de Dom te Utrecht volgde op 1 juli 2000. Cadeau’s die hij ontvangt in verband met zijn ambtsjubileum gaan naar het fonds Impuls, een stimuleringsfonds voor nieuwe initiatieven. 

Joris August Odillius Ludovicus Vercammen is geboren op 14 oktober 1952 in Lier, Vlaanderen. Vercammen werd in 1979 tot priester gewijd voor het rooms-katholieke bisdom Antwerpen, waar hij zijn pastorale arbeid vooral op de begeleiding van jongeren richtte. In 1988 stapte hij over naar de Oudkatholieke Kerk van Nederland. In 1996 werd hij docent en rector van het oudkatholiek seminarium in Utrecht, waar hij praktische theologie doceert. Het jaar daarop promoveerde hij aan de Univerisiteit van Utrecht op het onderwerp kerkopbouw. In 2000 werd hij tot aartsbisschop van Utrecht gekozen, de 83e bisschop van Utrecht volgens de oudkatholieke telling.

Wie het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort bezoekt kan in één van de ramen de wapenspreuk van mgr. Joris Vercammen lezen: hij koos de tekst van Johannes 10,10 Ut vitam abundantius habeant (Opdat zij leven hebben in overvloed). De diverse aartsbisschoppen hebben een raam ingekleurd. De eerste aartsbisschoppen die het gebouw van de Raad van Kerken lieten bouwen (het is eigenlijk beter te zeggen: het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk lieten bouwen, want de Raad huurt ruimte bij de Oud-Katholieken) hebben een wapenschild in de ontvangsthal hangen. Boven de entree van het bureau van de Raad hangt het wapenschild van Andreas Rinkel, de tachtigste aartsbisschop (1937-1970).

Joris Vercammen werd in 2006 gekozen in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Wie hem volgt tijdens de oecumenische ontmoetingen, zal opmerken dat hij door zijn lange staat van dienst en zijn innemende optreden bij velen bekend is in de wereldwijde kerk en ook door velen wordt vertrouwd en gewaardeerd.

Foto: Mgr. Joris Vercammen (rechts) tijdens een pauze van het Centraal Comité in informeel overleg met oecumenische relaties.