Kids- en teenermateriaal

Het materiaal voor de Week van Gebed om Eenheid op deze website is inmiddels aardig compleet. Met de plaatsing van tienermateriaal en een materiaal voor kinderen is er voor alle plaatselijke raden van kerken voldoende toerustingmateriaal te vinden om de eigen viering in te vullen. Ook de kinderen en jongeren kunnen bij de Week van Gebed worden betrokken.

Anneke van Wijngaarden heeft het materiaal voor de tieners bij elkaar gebracht. aansluitend bij het thema ‘Wandelen met God’ stelt ze voor om plaatselijk een heuse wandeling te maken en daarbij stops in te bouwen waar de bezinning een plek kan krijgen. Ze noemt als mogelijkheden voor tussenstops: een plek bij water, een begraafplaats en een plek bij een standbeeld. Ze heeft gedichten en symbolische handelingen toegevoegd om de wandeling in een context te plaatsen.

Een andere mogelijkheid die wordt aangereikt is het maken van een ganzenbordspel, waarbij de uitwerking richting de levensweg gaat.

Christien Duhouw-Rueb heeft voor de kinderen een vertelling geschreven over Dalits. Ze sluit daarbij aan bij het feit dat het materiaal voor de Week van Gebed afkomstig is uit India.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie werken bij de invulling van de Week van Gebed samen met de Landelijke India Werkgroep. Gerard  Oonk, directeur van de Werkgroep, heeft de Raad gewezen op diverse filmpjes over de Dalits die via Youtube te zien zijn. Het gaat om communicatief krachtige filmpjes die ook geschikt kunnen zijn om het gesprek met jonge mensen op te starten.  

Wie de muziek van de Dalits wil horen, kan ook terecht op Youtube. Er zijn diverse filmpjes daarover, waarover een filmpje van de Wereldraad over ‘Peace with the Earth’, waarbij ook de Dalitdrums voorbij komen.

Naast de Bijbellezingen die vanuit de NBV of een andere vertaling kunnen worden aangereikt, is er bij het materiaal een stemmenspel opgenomen. De tekst van de bijbel is daarbij verdeeld over verschillende stemmen: een verteller, God, diverse stemmen van het volk. Het stemmenspel geeft op een natuurlijke, speelse wijze een idee van de gelaagdheid die  in de schriftlezing aanwezig is.

Basismateriaal in de vorm van posters (1 euro), bidplaatjes (100 voor 5 euro) en brochures (0,8 euro per boekje) is verkrijgbaar tegen kostprijs bij het bureau van de Raad van Kerken. Een mailtje naar rvk@raadvankerken.nl met vermelding van het gewenste materiaal en het verzendadres volstaan. Het is ook mogelijk om een grote banner te bestellen die je buiten boven een straat kunt hangen of op de gevel van het kerkgebouw (40 euro).

Teenerwandeling: http://www.raadvankerken.nl/?b=2184

Ganzenbordspel: http://www.raadvankerken.nl/?b=2183

Kinderverhaal Dalits: http://www.raadvankerken.nl/pagina/1969/voor_de_kinderen:_dalit-verhaal

Filmpjes: http://www.raadvankerken.nl/pagina/2015/videomateriaal_dalits

Muziek (trommels): http://www.youtube.com/watch?v=WPXJAYPHGzI ; en ook: http://www.youtube.com/watch?v=WdvpzDdOybA

En in een filmpje van de Wereldraad: http://www.youtube.com/watch?v=Bq7N401x8fI

Stemmenspel: http://www.raadvankerken.nl/pagina/1967/stemmenspel