Grieks solidariteitsbezoek

Een gemengde delegatie van zowel de Wereldraad van Kerken als de Europese Kerkenconferentie brengt op dit moment een bezoek aan Griekenland. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad, geeft leiding aan de delegatie. Guy Liagre, secretaris-generaal van de Europese Kerkenconferentie, ook lid van de delegatie bracht afgelopen donderdag nog een werkbezoek aan de Nederlandse Raad van Kerken en enkele lidkerken. Hij overlegde in het algemeen met de Nederlandse kerken over de toekomst van de kerken in Europa en daarbij kwam ook het bezoek aan Griekenland ter sprake.

Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, maakt deel uit van de delegatie. Het bezoek vindt plaats uit solidariteit met en ter ondersteuning van de Griekse kerken. De delegatie bestaat in totaal uit acht personen. “We roepen onze lidkerken op om de inwoners van Griekenland in hun gebeden op te nemen. De financiële crisis heeft een grote invloed op het leven van mensen”, aldus Tveit, die op 18 januari de Oecumenelezing voor de Raad van Kerken verzorgt.

De delegatie wordt onder andere ontvangen door Aartsbisschop Hieronymos. Hij is de aartsbisschop van Athene en heel Griekenland en hoofd van de Grieks-orthodoxe Kerk. Ook zal de delegatie een aantal leden van de synodale commissies voor externe relaties, sociaal welzijn en migratie spreken. Daarnaast bezoekt de delegatie één van soepkeukens die door het Aartsbisdom is opgezet. Ook vinden er gesprekken met vertegenwoordigers van de protestantse Evangelical Church of Greece plaats. Naast ontmoetingen met kerkelijke organisaties gaat de oecumenische delegatie op bezoek bij het ministerie van buitenlandse zaken en het ministerie van onderwijs (en religieuze zaken) van Griekenland.

Het doel van de ontmoeting is de huidige situatie in Griekenland te bespreken met kerkelijke en politieke leiders om zo de crisis beter te begrijpen, projecten te bezoeken die door Griekse kerken zijn opgestart ter ondersteuning van de Griekse bevolking, christelijke solidariteit met de Grieken en de Griekse kerken te uiten en te onderzoeken hoe oecumenische organisaties wegen kunnen ontwikkelen om de Griekse bevolking en kerken verder te ondersteunen.

Guy Liagre zegt over het bezoek: “In deze tijd van voortdurende diepe economische recessie geeft ons geloof ons de kracht om werkloosheid, armoede en angst onder ogen te zien. Niet alleen als individuen, maar als gemeenschap met een ethisch geheugen geworteld in het evangelie”.

Er zijn vier kerken in Nederland lid van zowel de Conferentie van Europese Kerken als van de Wereldraad van Kerken, het gaat om de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Foto: kunstwerk in de Academie van de Orthodoxe Kerk op Kreta, getiteld ‘Nevertheless’.