Tips kerkennacht

De organisatie van de Kerkennacht heeft een aantal handige tips & trucs opgesteld, waar kerken die willen meedoen met de Kerkennacht 2013 hun voordeel mee kunnen doen. De aandachtspunten zijn onder meer te vinden op de website van de Raad van Kerken in Nederland en ze omvatten communicatiesuggesties en trucs om de betrokkenheid van kerken in een plaats te optimaliseren.

Het fenomeen kerkennacht is relatief nieuw in Nederland. In 2011 was er voor het eerst sprake van afstemming tussen de diverse plaatsen waar op of rond de kortste nacht (21 juni) programma’s door kerken werden georganiseerd om de spirituele en sociale inhoud van de kerk te laten zien. Door samen te werken is het mogelijk om thema, publiciteit en programma op elkaar af te stemmen.

Het is de bedoeling om in 2013 voor de tweede keer een gezamenlijke aanzet te geven voor de kerkennachten. Diverse plaatsen, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Deventer, Naarden en vele andere plaatsen hebben al aangegeven kerkgebouwen in hun woonplaats open te stellen in het weekend van vrijdag 21 juni tot zondag 23 juni. Sommige plaatsen maken een uitvoerig programma in één van de nachten; anderen volstaan met het openen van de deuren en een vriendelijk welkom.

Op de website www.raadvankerken.nl zijn verdere suggesties te vinden. Er is inmiddels al een twitteraccount geopend voor de kerkennacht: kkn813 @kerkennacht2013.

Steden die willen meedoen kunnen zich aanmelden bij onder meer de Raad van Kerken; de eerstvolgende afstemmingsvergadering is gepland op donderdag 14 februari van 18.00 tot 20.00 uur. De  deadline voor het deelnemen als stad of dorp aan de Kerkennacht 2013 is vastgesteld op 15 december a.s.

HIERONDER HET STUK: KERKENNACHT TIPS & TRUCS

Verwachtingen
Uit ervaring blijkt dat bij de kerkennacht historische kerkgebouwen in het voordeel zijn. Verder zijn kerken succesvol als ze erin slagen hun eigen gemeenteleden en/of buurtbewoners te mobiliseren. Dit laatste lukt vooral kerken die een goede naam opgebouwd hebben in hun omgeving. Een programma dat aansluit bij buurtbewoners helpt natuurlijk ook.

 

–          Laat je verwachtingen realistisch zijn (vraag buitenstaanders wat ze van je programma denken).

–          Maak je verwachtingen concreet (bv. 10 mensen die nog niet in onze kerk zijn geweest; of: 50 mensen over de drempel; of: 100 mensen bij de spreker); communiceer de doelstellingen naar de vrijwilligers

–          Grijp niet boven je macht – hou het dan liever klein en behapbaar.

 

Programma
Een sterk programma trekt mensen. Een sterk programma bestaat uit een programma dat aansluit bij de mensen die je wilt bereiken (doelgroep). Verder dienen de programma-onderdelen goed op elkaar aan te sluiten, zodat mensen verleid worden te blijven. Je kunt ook samen met een of meerdere nabijgelegen kerk(en) een gezamenlijk programma maken (bv. een soort estafette).

 

–          Stem de programma’s af met omliggende kerken

–          Laat je programma beoordelen door buitenstaanders of jonge mensen.

–          Denk vanuit je doelgroep (en niet alleen maar vanuit jezelf).

–          Afwisseling doet goed

–          Doe wat je doet goed.

–          Zorg dat er 1 trekker is, iets waar de mensen echt voor zullen komen.

–          Laat het gewoon leuk zijn.

 

PR/communicatie
Een goed programma moet natuurlijk wel voor het voetlicht gebracht worden! Doe dat enthousiast, creatief en verzorgd.

 

–          Communiceer goed en tijdig naar je eigen leden; motiveer ze om iemand mee te nemen.

–          Communiceer goed in het bestaande netwerk van eerdere/andere missionaire activiteiten.

–          Communiceer goed in de buurt – postertjes, vlaggen, lokale krantje, facebook, twitter, je eigen website, etc.

 

Trucs
–          Maak veel mensen mede-verantwoordelijk voor de avond door allerlei (grote en kleine) taken te delegeren.

–          Zorg dat er een basis is van mensen de hele avond door (bv. je eigen gemeenteleden, een koor, een vrijwilligersgroep, een (kinder)club uit de omgeving, etc.)

–          Wees zelf open, gastvrij, positief en gezellig – dan worden anderen dat meestal ook wel.

–          Enthousiasmeer en motiveer en bedank je vrijwilligers!

–          Kijk gerust af van anderen (bv. kerken die in andere steden meedoen; of in vorige jaren hebben meegedaan).

Foto: archief kerkennacht 2011 (Rotterdam)