Archief beschreven

Het archief van de Raad van Kerken over de periode 1982-2000 is geordend en beschreven en gaat binnenkort naar Het Utrechts Archief, waar ook de oudere archieven van de Raad bewaard worden. Dat is het resultaat van vele uren werk gedurende een periode van twee jaar. waarin Greetje Witte-Rang en Piet van der Pol waar monnikenwerk verrichtten.

Het archief 1982-2000 omvat zo’n 500 dozen (waaronder 100 van De Arme Kant die elders bewaard zullen worden) en leverde een inventarislijst van meer dan 2000 nummers op. In de gearchiveerde periode kende de Raad een veelheid aan secties en werkgroepen. In het jaar 2000 vond, mede vanwege veranderingen binnen de lidkerken, een grote reorganisatie van de Raad plaats, die leidde tot de opheffing van vele groepen.

De notulen, correspondentie, nota’s en andere testimonia geven een kijkje in die tijd van grote activiteiten op maatschappelijk terrein: bewapening, ontwikkelingssamenwerking, milieu  en vluchtelingen. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het archief van het Conciliair Proces. 

Foto: Greetje Witte-Rang, één van de vrijwilligers die het archief ordende en beschreef

Stapels archiefdozen staan in de kelder klaar voor verzending