Sociale media en abseilen

Uitleg bij de sociale media als inzet voor het kerkelijk werk en abseilen van een kerktoren. Het zijn twee van de eigentijdse invullingen die men in Friesland afgelopen zondag heeft gegeven aan de vierde provinciale kerkendag.

Zowel het Friesch Dagblad als de internetmedia doen verslag van de provinciale manifestatie, die eens per vier jaar wordt gehouden. De editie in 2008 vond plaats in Sneek; op 7 oktober dit jaar was Heerenveen het decor van de ontmoeting.

De opening vond plaats in de Trinitas, een gloednieuwe kerk van de protestantse gemeente in Heerenveen. Studenten van ROC Friese Poort zorgden voor de opening op de beats van David Guetta, een bekend dj. Er was een veelzijdig programma met tientallen workshops. Naast de Friese cultuur, onder meer verwoord in het werk van de dichter Fedde Schurer en de Frieszinnige preek van de leek-houder Hylke Speerstra, was er bezinning op de Friese dorpskerk door ds.Wim Beekman, waar brochures van de Raad van Kerken over de convenanten inhoudelijk naadloos op aansluiten en er was een presentatie van het nieuwe klooster van Jorwert, waar ds. Hinne Wagenaar de scepter zwaait.

Aansluitend bij de nieuwe technische mogelijkheden was de workshop over de sociale media. Het Friesch Dagblad bericht hoe ds. Jaap Overeem en Taco Jan Osinga – beiden uit Stiens – daarover de mensen informeerden. Allebei zijn ze zeer actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en You Tube. Social media staan ‘onder verdenking’ sinds de rellen in Haren. Maar was die kritiek er ook toen Twitter de revolutie mede in gang zette op het Tahrirplein in Caïro? ‘Sociale media zijn in principe neutraal. Het gaat erom wat wij er mee doen’, aldus Osinga. Facebook kan een digitale uitbreiding zijn op het terrein van pastoraat, zo vertelden ze aan de hand van een voorbeeld van een gemeentelid. De vrouw voelde zich mede gedragen door de Facebookcommunity van de Stienser kerk (125 mensen) nadat ze daar gedeeld had dat ze kanker had.

Jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar konden abseilen van de rooms-katholieke kerktoren. Het was een luchtig gebeuren, waarbij het weer gelukkig meewerkte. Jongeren die liever iets minder wind langs het jack wilden voelen, konden terecht bij een workshop over Namibië, een project van en door studenten van één van de opleidingsinstituten.  

De Raad van Kerken en de kerken in Heerenveen hebben de kerkendag financieel mogelijk gemaakt. Daarnaast is er voor het eerst een beroep gedaan op bedrijven. Dat kostte veel energie. ‘We merken wel dat het crisis is en dat bedrijven bezuinigen op sponsoring’, vertelde Corry Tigchelaar in een voorbeschouwing aan het Friesch Dagblad.  

De organisatie schat het aantal bezoekers op 900 – 950 personen. Men leidt dat af uit het aantal afgenomen programmaboekjes. Vier jaar geleden, toen de kerkendag in Sneek werd gehouden, werd de slotviering door zo’n 500 mensen bijgewoond en bleef de teller voor het totaal van activiteiten ongeveer op 600 – 650  stilstaan.

Foto van internet, van de website Flitsnieuws.nl (Hielke Weening), daar is meer beeldmateriaal te vinden.