Website in Duits

De website van de Raad van Kerken heeft voortaan ook een Duits gedeelte. Daarmee breidt zich de service verder uit, nadat er al meer dan een jaar een Engels onderdeel op de site is te vinden.

Het Duitse gedeelte is ontstaan op verzoek van enkele Duitse en Zwitserse kerken. Vertegenwoordigers toonden interesse in Nederlandse resultaten op oecumenisch gebied en hadden behoefte – voor zover aanwezig – om naast Engelse teksten versies in hun eigen taal te kunnen downloaden. Onder het Duitse vlaggetje links boven aan de pagina is de toegang aangebracht naar het Duitse gedeelte. Dr. Andreas Wöhle heeft gezorgd dat er een Duitse vertaling te vinden is van de doopverklaringen die eerder dit jaar in Heiloo zijn ondertekend.

Het Engelse deel van de website van de Raad van Kerken wordt maandelijks door de 200 tot 400 mensen bezocht. Ook daar is de doopverklaring op te vinden. Het Engelse onderdeel van de site bevat ook de samenwerkingsovereenkomst die eerder is gesloten tussen de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken.

Als er vertalers zijn, hetzij voor het Engels, hetzij voor het Duits, die het leuk vinden om teksten vanuit het Nederlands over te zetten voor de website, dan kunnen ze een mailtje sturen naar rvk@raadvankerken.nl. Er is onder meer belangstelling vanuit het buitenland voor de tekst over de betekenis van het Oude Testament voor de oecumene en het belang van de economische interpretatie van de Triniteit. Indien er voldoende vertaalkracht is, zullen ook teksten van bulletins, zoals de tekst die binnenkort verschijnt over de economische crisis, in het Engels en het Duits beschikbaar worden gesteld.