Nederland en mensenrechten

Welke mensenrechten heeft Nederland geratificeerd? Zijn deze rechten ook toegekend aan de vreemdelingen? Dat zijn twee van de messcherpe vragen die aan de orde komen op de werkdag voor vrijwilligers actief in de vluchtelingenopvang.

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken houdt op 3 november een beraadsdag. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. De toegang is gratis, voor de lunch wordt gezorgd.

Bezoekers krijgen informatie over het rapport van de ombudsman over Vreemdelingendetentie. Verder zal er een presentatie worden gehouden over het nieuwe College voor de Rechten van de Mens, met speciale aandacht voor de vraag of je mensenrechten voor een ongedocumenteerde kunt opeisen. Bright Richards, artistiek directeur van onder meer ‘As I left my fathers house’ zal betogen dat elk mens, of hij nu legaal of niet legaal hier is, het recht heeft op ontwikkeling, ook als hij of zij ingesloten zit in de vreemdelingenbewaring.

De bijeenkomst vindt plaats in de Bergkerk in Amersfoort. Men kan zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl.  Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 15.45 uur. Een meer gedetailleerde uitwerking van het programma is te vinden op het onderdeel ‘Vluchtelingen’ van deze site (zie gele bovenbalk).

Foto: Bright Richards