Viering met Tutu

Aartsbisschop Desmond Tutu heeft op zijn reis door Nederland een bezoek gebracht aan de Hanzestad Deventer. In de volle Grote Kerk was een bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen, die allen een bijdrage leverden aan een bijzondere viering. Gerechtigheid, vreugde en vrede waren woorden die centraal stonden, woorden die overal met Tutu meegaan. Deze woorden werden tot uitdrukking gebracht in teksten vanuit de levensbeschouwingen, liederen, muziek en zegenbeden.

Manja Pach sprak vanuit de joodse traditie over woorden van gerechtigheid en gaf als motto mee: ‘Behandel je naaste zoals je zelf behandeld zou willen worden’. Over een aantal dagen vieren de joden Jom Kippoer, Grote Verzoendag, en deze dagen staan in het teken van recht doen en brengen.

Ingrid de Zwart sprak woorden van vreugde uit de christelijke traditie: ‘Geloven is meewerken aan de vreugde van een ander’ (2 Kor. 1:24). We leven in dit land dicht op elkaar en komen voortdurend die ander tegen, die anders is en denkt en die een beroep op mij doet. Voor die ander mogen wij klaarstaan.

Woorden van vrede werden gesproken door Orhan Arslan, door een Korantekst te reciteren: ‘Allah is de Barmhartige en Genadevolle…”. Ook de humanistische traditie droeg bij door woorden van vrede te spreken bij monde van  Carla Bellers. Zij gebruikte als motto de woorden van Tutu: ‘To be human is to be in relationship’. Vreedzaam samenleven lijkt gemakkelijk, maar niets is moeilijker en waardevoller. Daarvoor moeten we ons allen erkend voelen door elkaar en een voortdurende openheid te bezitten tegenover elkaar.

De viering opende met het aansteken van vier kaarsen, die de vier windrichtingen symboliseerden, van waaruit de mensen naar Deventer waren gekomen. De meeste bezoekers kwamen uit de stad of de directe omgeving, maar vanuit het hele land waren mensen afgereisd. Mensen met een gelovige achtergrond of juist niet, kortom het was een gemêleerd gezelschap. Het uitwisselen van de vredesgroet verliep dan ook voor sommigen wat onwennig, maar wel hartelijk. Ook bleek een diep respect voor Tutu, geuit met een warm applaus na zijn woorden van dank voor deze samenkomst.

De viering was een idee van burgermeester Andries Heidema en de protestantse kerken in Deventer, bedoeld om een vierend element in het bezoek van Tutu aan te brengen en mensen de gelegenheid te geven op een laagdrempelige manier kennis met hem te maken.

 

Van de viering is een video gemaakt, die een impressie geeft van de sfeer en gebeurtenissen.

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede(…)
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten,
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan,
Waar nog geen wegen bestaan –
Vrede de weg voor mijn voeten.   (Huub Oosterhuis).

Foto:
Tutu
Tutu naast zijn dochter, met rechts Peter Dullaert, uiterst rechts Manja Pach  en links Ingrid de Zwart.
Tutu spreekt met links de vier kaarsen die de windrichtingen symboliseren.