Veiligheidspact Amsterdam

Op 30 september vindt in de Westerkerk de symbolische ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie plaats. Met dit pact nemen organisaties van moslims, joden, christenen, niet-gelovigen en homo’s scherp stelling tegen alle vormen van discriminatie en geweld in de Nederlandse samenleving. Voorafgaand aan de bijeenkomst in de Westerkerk is er een optocht langs plekken in Amsterdam die symbool staan voor discriminatie en geweld, zoals het beeldje van Anne Frank en het Homomonument.

Met het Veiligheidspact nemen organisaties en personen stelling tegen discriminatie en beloven zij zich actief in te zetten tegen discriminatie van onder meer asielzoekers, gehandicapten en vrouwen. In de praktijk betekent dit de bereidheid om deel te nemen aan activiteiten als: publieke stellingname bij incidenten, dreigende situaties en brandende kwesties, (symbolische) bescherming van (religieuze) gebouwen, huizen en personen, deelname aan onderwijsprogramma’s en buurtbemiddeling bij spanningen. Diaconaal werker Joke Jongejan van de Protestantse Diaconie Amsterdam is één van de initiatiefnemers van het Veiligheidspact.  

In een brief aan de initiatiefnemers heeft het moderamen van de Raad waardering uitgesproken voor het Veiligheidspact tegen discriminatie. Het moderamen zegt te hopen dat andere steden het voorbeeld van de hoofdstad zullen volgen.

In een onderbouwing verwijst de Raad naar een tekst waarin de kerken iedere vorm van geweld tegen homoseksuelen afwijzen en er wordt verwezen naar de dialoogwandelingen waarmee christenen, joden en moslims een signaal afgeven tegen elke vorm van discriminatie gebaseerd op religieuze gronden. ‘Dat nu lokaal een uitwerking is gemaakt, onderstreept het landelijk ingenomen standpunt’, aldus de brief.

De ondertekening in Amsterdam vindt plaats op zondag 30 september; vanaf 13.00 uur vertrekt men van de Bloementocht naar de Westermarkt. Om 14.00 uur is er een bijeenkomst in de Westerkerk en om 16.00 uur wordt het geheel afgesloten.