Sporters kunnen inleveren

Verreweg de meeste bezoekers van deze site vinden dat de salarissen van sporters wel wat omlaag kunnen. Op de stelling of de salarissen moeten worden aangepast, reageerde 67 procent met ‘Ja, sport moet spel blijven’.

 

De score staat haaks op de stelling die met name de professionele sportverslaggevers schetsten na de voor Nederland succesvol verlopen Olympische Spelen. Als vast thema voerde ook Mart Smeets aan het einde van het evenement de vraag op of er niet meer geld naar de topsport zou moeten gaan. Met enige spot en geveinsd provincialisme werd Churandy Martina geciteerd, die zelf de sleutel van de atletiekbaan moest ophalen om zijn rondjes te kunnen draaien. Rode draad in de verslaglegging en de commentaren was, dat er nog meer geld naar de topsport moet gaan.

 

Dat is dus een gedachte die niet wordt gedeeld door mensen die de poll van de Raad van Kerken invulden; 61 personen namen de moeite. De meesten vonden dat het allemaal wel een tandje minder zou kunnen; nog eens 23 procent scoorde het antwoord ‘enigszins, toppers mogen zwaarder belast’. Slechts 10 procent is van mening dat men zich niet met de salarissen moet bemoeien, omdat de markt dat zelf wel regelt.

 

De nieuwe stelling gaat over de slavernij. ‘Moeten de kerken spijt betuigen over de slavernij?’ is de vraag, die aansluit bij een actuele vraag die in de Raad speelt. Er zijn drie keuzemogelijkheden: a. Ja, dat geeft een gezonde basis naar de toekomst; b. Misschien, als genoeg mensen dat ook vinden; c. Nee, dat is allemaal al zo lang geleden. Het woord is aan u. De leden van de Raad spreken ook over de zaak en zullen hun eigen agenda moeten opmaken. Op 1 juli 2013 vindt in de Koningskerk in Amsterdam de herdenking plaats van het feit dat 150 jaar geleden de slavernij in Nederland officieel werd afgeschaft.

Foto archief internet