Pott in Noord-Holland

De Raad van Kerken in Noord-Holland, de Protestantse Kerk in Nederland/Noord-Holland en het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseren zaterdag 29 september een studiedag over de economische crisis en de bezuinigingen. Dr. Hettie Pott-Buter, voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland, verzorgt een inleiding over het thema ‘Solidariteit of uitsluiting?’

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Julianaklooster, Hoogeweg 65 in Heiloo. De organisatie geeft in een uitnodiging een opsomming van de problemen die zich aandienen wereldwijd: ‘Bankencrisis, financiële crisis, economische crisis, sociale

crisis. Wat begon als een probleem van te grote leningen door banken leidt nu tot bezuinigingen bij de regeringen van Europa. Schulden moeten worden afbetaald, begrotingen op orde gebracht. Harde maatregelen worden genomen om de economie ‘gezond’ te maken en de sociaal-economische structuur te ‘hervormen’. Maar wie betalen daarvoor de prijs? Welke keuzes worden gemaakt en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat vinden we daarvan vanuit het christelijk geloof en wat komt er af op de kerkelijke hulpverlening? Neem de uitslag van de verkiezingen en de Miljoenennota mee en spreek met elkaar over nieuwe vormen van insluiting en uitsluiting’.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur zaal open

10.00 uur welkom

10.15 uur inleiding door dr. Hettie A. Pott-Buter, vragenronde

11.00 uur koffie en thee

11.15 uur eerste ronde groepssessie met deskundige

12.00 uur tweede ronde groepssessie met deskundige

12.45 uur afsluiting

13.00 uur lunch

 

Inleider: Hettie Pott-Buter was docent algemene economie aan de UvA en vervulde vele functies op o.a. het terrein van de emancipatie van vrouwen en sociale zekerheid. Ze zal spreken over de achtergronden van de economische crisis, de gevolgen van de maatregelen voor de maatschappelijke solidariteit, mogelijke oplossingen en de rol die kerken daarbij kunnen spelen.

 

Er zijn daarna enkele workshops. Er is een workshop voedselbank (Nico Bais, Den Helder): De voedselbanken zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Door de crisis zijn de aanvragen in aantal gestegen, terwijl bedrijven minder snel hun voorraden delen. Wat signaleren voedselbanken en wat verwachten ze voor de toekomst? Wat hebben ze nodig om hun hulp te kunnen blijven geven?

 

De workshop sociale zekerheid (Jetske de Jong, stichting Clip www.stichtingclip.nl) gaat over: Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid en in hoeverre zijn die een gevolg van de economische crisis en de bezuinigingen?

 

Workshop schuldhulpverlening (Martijn Schut, Stimulansz www.stimulansz.nl/Fonds Bijzondere Noden): Steeds meer Nederlanders zitten krap bij kas en melden zich bij de schuldhulpverlening. De bezuinigingen en daarnaast de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 dwingen gemeenten scherpe keuzes te maken. Ze versmallen de doelgroep of het aanbod of proberen efficiënter te werken. Workshop WMO (Siep Rienstra, WMO Adviesraad gemeente Hollands Kroon): Transitie van de AWBZ naar de WMO, WMO en kanteling, het keukentafelgesprek. Wat gaat dit voor de cliënten betekenen?

 

Workshop ZZP (Maarten Post, ZZP Nederland www.zzpnederland.nl): Flexiblisering van de arbeidsmarkt wordt o.a. duidelijk in de groei van het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel.

Is deze groep extra gevoelig voor de economische crisis en hoe zorgen ze voor hun sociale zekerheid?

 

Workshop migranten (Nico Bus, Vluchtelingenwerk NWHolland): De mogelijkheden van migranten en vluchtelingen om mee te doen zijn beperkt. Wat kunnen zij en wij doen?

 

Praktische gegevens: Plaats: Julianaklooster OLV ter Nood Hoogeweg 65 Heiloo

www.olvternood.nl Ruime parkeerplaats aan de Kapellaan, volg bordjes Julianaklooster

Datum en tijd: Zaterdag 29 september 2012 van 10.00 uur tot max. 14.00 uur.

Kosten: Geen; bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de bestrijding van de onkosten van deze dag. Lunch: Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? Voor koffie, thee, melk, e.d. wordt gezorgd.

Workshops In zes workshops wordt doorgepraat over de onderwerpen. U kunt aan twee workshops meedoen. Aanmelding: esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl