Verleidelijkheid van kerk

“De kerk is geen leverancier van diensten, maar een kanaal om meer van God bij de mensen te brengen”.  Dat zegt Willem van ’t Spijker in een interview met Klaas van der Kamp voor de Kikradio. Het gesprek ging over hoe verleidelijk de kerk tegenwoordig is voor de buitenwacht.  De locale radio biedt met enige regelmaat een forum voor mensen met een landelijke achtergrond om de oecumene te verkennen;  de spits van deze uitzending lag bij het missionaire werk.

Onlangs is de glossy Meer verschenen, een christelijk tijdschrift om niet-gelovigen te verleiden zich bij de kerk aan te sluiten. Is een dergelijke glossy een goed voorbeeld van hoe kerken zich tegenwoordig zouden kunnen presenteren aan de buitenwereld?

Willem van ’t Spijker is één van de organisatoren van de dag van verootmoediging op zaterdag 6 oktober in Den Haag. Hij werkt als secretaris voor de Nederlandse Zendingsraad, een organisatie waar men zich ook met deze vraag  bezighoudt en er veel van weet. Naast dat hij als predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hilversum aan de slag is, is hij ook voorzitter van de Deputaten Eenheid voor de gereformeerde belijders in Nederland. De deputaten zijn er voor contacten met andere gereformeerde kerken, om naar hen bruggen te slaan in het besef dat de Christelijke Gereformeerde Kerken niet de enige zijn en om op deze manier bij te dragen aan de oecumene. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn kandidaatlid van de Raad van Kerken.

Ruim zeven jaar heeft hij als predikant in Zuid-Afrika gezeten om bij te dragen aan de gemeenteopbouw ter plaatse. In de township waar hij werkte, heeft hij een grote betrokkenheid van de mensen bij de kerk ervaren, maar die leek toch vooral te gaan om de zondagse erediensten. Terwijl, zegt hij, de kerk meer is dan de diensten op zondag. Het evangelie moet doorwerken in het leven. En dat is iets wat we mee moeten nemen als we nadenken over de verleidelijkheid van de kerk.

In Nederland is het kerk zijn veranderd in de loop der jaren. Jonge mensen moeten nu verleid worden door gebruik te maken van wat hen aanspreekt en dus moet je een andere stijl vinden, meer interactie aanbrengen en gebruik maken van multimedia, om hun aandacht vast te houden te midden van alle aandachtsvelden die ze nu hebben.

Van ’t Spijker denkt dat de kernboodschap van het evangelie op zich sterk genoeg is, maar dat de vraag eerder is hoe je door de schil heen breekt. Dat kan de kerk doen door publiekelijk te laten zien dat ze er zijn en dat kan op allerlei manieren, onder andere door een glossy. In de veranderde samenleving moet de boodschap worden uitgedragen dat de kerk meer is dan een organisatie alleen, dat het evangelie iets toevoegt aan het leven. Daarvoor moet er wel anders gekeken worden naar de kerk. Met elkaar moeten we nadenken over de vraag of we nu nog net zo kerk kunnen zijn als veertig jaar geleden.

De radio-uitzending is zondag 30 september van 14.00 tot 15.00 uur. De herhaling is op maandag van 11.00 tot 12.00 uur. Het gesprek is te beluisteren in het programma Kerken in Keistad, op de regionale zender De Golfbreker (87,5 FM), via www.radiokik.nl of www.raadvankerken.nl.

Bekijk hier een promo van één minuut.
Beluister hieronder de hele opname.Foto: Willem van ’t Spijker
.