Crisis mogelijke verandering

“Kerken kunnen op lokaal niveau een voorbeeld zijn van verandering van levenspatronen.” Dit staat in de eindverklaring van de Europese conferentie ‘Eco-justice, growth and hope’ die van 29 augustus tot 2 september op uitnodiging van de Nederlandse Raad van Kerken in Elspeet werd gehouden.

De conferentie roept kerken op tekenen van hoop te zijn in deze tijd, waarin meerdere crises spelen. De financiële crisis leidt tot groeiende economische problemen, ongelijke toegang tot hulpbronnen leidt tot toenemende ongelijkheid en ook de grenzen van de aarde worden bedreigd. Velen zijn zich weliswaar bewust van de noodzaak om productie- en consumptiepatronen en leefwijzen te veranderen, maar er moet meer gebeuren. Kerken zouden zich ook moeten inzetten om bij te dragen aan structurele veranderingen en een versnelling van de veranderingen die gaande zijn. 

Juist kerken kunnen op lokaal niveau een voortrekkersrol spelen, omdat hun traditionele waarden als rechtvaardigheid, eenvoud, hoop en liefde dichtbij de economische toekomst liggen waar wij heen moeten. De kerken en christenen worden aanbevolen op meerdere manieren actie te ondernemen, onder meer door het thema klimaatverandering blijvend op de agenda te zetten en de rijkdom van de christelijke theologie te ontdekken, daar waar het gaat over Gods schepping.

De verklaring eindigt met het uitspreken van de wens dat we bevrijd worden van het juk van economische groei en dat we een bredere theologische visie ontwikkelen dan de huidige antropocentrische visie. Zodat de toekomst ons één gemeenschap brengt onder leiding van de Heilige Geest.

“Waar actie is, groeit hoop. Waar hoop is, moet actie komen.”

Foto:  door vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken wordt gezamenlijk een boom geplant.