Avondmaalstafel op grens

Een avondmaalstafel in twee stukken gedeeld door een grensafscheiding. Die situatie doet zich voor bij de Amerikaans-Mexicaanse grens. Al enkele jaren komen christenen uit de VS en uit Mexico samen bij de grens. Ze vieren het sacrament aan beide zijden van de afscheiding. Aan beide zijden van de tafel wordt Jezus aanbeden. Daarop brengen zij elkaar de maaltijd van de Heer door brood over de muur te gooien.

De nieuwsbrief Jeannette Noëlhuis vertelt van de gastvrije praktijk in de warme woestenij. Het is één van de voorbeelden van gastvrijheid van christenen. ‘Een van onze favoriete verhalen is afkomstig van christenen die langs de grens tussen de VS en Mexico leven. Net zoals wij, maken ze zich ernstige zorgen over het lot van ongedocumenteerde broeders en zusters en de benarde situatie van recentelijk in de VS aangekomen migranten. Ze blijven erop aandringen dat wetten niet kunnen bepalen hoe we immigranten moeten behandelen, dat kan alleen de Schrift, aldus de nieuwsbrief.

Wie beelden van de bijzondere maaltijd wil zien, kan klikken op: http://oneborderonebody.nd.edu/index.html