Zuid-Limburg op reis

Je kan op allerlei manieren aan oecumene doen. Wellicht de meest voorkomende vorm is die van een gezamenlijke dienst. De Raad van Kerken in Parkstad heeft naast de liturgische mogelijkheid een zekere traditie op een ander punt: de kerk organiseert met enige regelmaat een oecumenische excursie. Dit jaar vindt de excursie plaats op vrijdag 24 augustus, ’s middags van twee tot vijf uur. Het gaat dit jaar naar Vaals.

Behalve de samenstelling van de groep bepaalt de inhoud van de excursie het oecumenische gehalte. De zuidelijke Raad van Kerken combineert dit jaar lutherse en katholieke vroomheid. Het gaat eerst naar ‘De Kopermolen’, een van origine Evangelisch-Lutherse kerk, gebouwd in 1736 voor de soldaten van het keizerlijke leger in Aken, die het Lutherse geloof beleden. De bezoekers luisteren naar de geschiedenis van de protestanten in de zuidelijke streken en vervolgens naar orgelklanken van het fraaie barokorgel, dat recent is gerestaureerd. Organist Ben Fey zal ook iets vertellen over de historie van dit unieke instrument.

Daarna gaat het naar het ‘Beeldenmuseum’, gevestigd in een voormalig klooster aan de rand van Vaals. Hier wordt de groep ontvangen in het museumcafé, waarna een rondleiding door het klooster volgt om ten slotte in de kapel met een verzameling met ruim tweehonderd heiligenbeelden uit te komen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een wandeling te maken door het kloosterpark.

Het museum in Vaals is in 2009 opengegaan. Tattookunstenaar Henk Schiffmacher en monsigneur Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, hebben de opening verzorgd. De combinatie van de twee maakt duidelijk dat de directie op twee doelgroepen mikt: zowel op geseculariseerde bezoekers als op kerkelijk geïnteresseerden. Oecumenische bezoekers zijn verplicht – zeggen we op deze website – om tenminste een foto te nemen van Willibrord, de grondlegger van de kerk in Nederland, die ook onder de meer dan 200 beelden is te vinden.

Wie meer over de excursie wil weten, kan de website van de regionale Raad bezoeken (www.raadvankerkenparkstad.nl of tel. 045 – 571 6962)

Foto’s van het beeldenmuseum in Vaals:
Willibrord herkenbaar aan de kerk
De drager van Christus Christofoor
Ook vrouwen zijn vertegenwoordigd