Ziekenhuispastoraat verschuift

De Raad van Kerken Deventer vindt dat het Deventer ziekenhuis een geestelijk verzorger op christelijke grondslag moet aanstellen. De Raad van Kerken in Deventer heeft daarover een brief geschreven aan de directie van het plaatselijke ziekenhuis.

In de brief aan de ziekenhuisdirectie spreekt de raad ‘haar teleurstelling’ uit over het voornemen van het ziekenhuis een geestelijk verzorger op humanistische grondslag te benoemen. ‘Uiteraard erkennen wij ook dat er vele niet-christenen zijn, doch een maatregel als deze achten wij van een wel erg rigide aard’, schrijft de Raad van Kerken. De directie doet er volgens de Raad goed aan te rade te gaan bij de beroepsvereniging voor geestelijk werkers, meldde recent De Stentor.

Christien den Draak, stafmedewerker bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers en Zorginstellingen, meldde eerder in het Nederlands Dagblad dat ziekenhuizen minder pastores met een kerkelijke achtergrond aanstellen en steeds vaker pastores in algemene zin buiten de kerken om.

Christien den Draak vertelde in het Friesch Dagblad dat het aantal bezoekers van kerkdiensten – vaak diensten met een oecumenisch karakter – in ziekenhuizen terugneemt.

De terugloop is te wijten aan twee redenen, zegt Christien den Draak, maatschappelijk gezien gaan er minder mensen naar de kerk dan tien, twintig jaar geleden. Dat zie je ook terug in de ziekenhuisvieringen, zegt Den Draak. ‘Een andere belangrijke ontwikkeling is dat mensen steeds korter in het ziekenhuis liggen. Op het moment dat ze in het ziekenhuis zijn, zijn ze vaak te ziek om naar een dienst te komen’.

Daarnaast kan meespelen dat het voor het ziekenhuispersoneel ‘minder vanzelfsprekend is’ om rekening te houden met de wens van een patiënt om tijdig naar een viering te kunnen. De situatie verschilt ook sterk per regio, weet Den Draak. ‘In Amsterdam weet ik van twee ziekenhuizen waar de diensten zijn gestopt. Dat is echter geen tendens. Gelukkig niet, want de ziekenhuisvieringen zijn bijzonder van waarde voor patiënten. De viering wordt getekend door een sfeer van ziekte, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Het komt heel dichtbij’.